Bli fast giver

Blå Kors er en viktig aktør innen forebygging og rusomsorg i Kristiansand. Mange trenger hjelp, men vi klarer det ikke alene. Vi inviterer deg til å bli med å gjøre en forskjell og bli fast giver. Da er du med å spre trygghet, varme og glede til alle i vår by som trenger det mest. Og siden det offentlige dekker husleie og lønnsutgifter, går dine gaver i all hovedsak til omsorg og aktivitet.