Blå Kors steg for steg

Blå Kors steg for steg er et recoveryorientert, brukerstyrt lavterskeltilbud for personer som av ulike årsaker opplever utenforskap.

Det kan handle om rus og kriminalitet, men også ofte om ensomhet, behov for sosiale nettverk, økonomi, jobb og utdanning – alt dette som gir mening til livet for de fleste av oss.

I Blå Kors steg for steg motiveres mennesker til å gripe fatt i sine utfordringer, det som begrenser for å etablere nye mønstre.

Vi til rettelegger aktiviteter og tiltak ut i fra den enkelte deltaker,
hvor også Tidgivere spiller en sentral rolle.

Marin Omsorg

Blå Kors Kristiansand startet i 2021 opp Marin Omsorg, etter inspirasjon og støtte fra Miljøstiftelsen Elv og Hav i Fredrikstad. Tilbudet er en sosial aktivitet og bidrar til inkludering, samt være et viktig supplement til ryddingen av lokal forsøpling i skjærgården.

– Det første året plukket vi over ti tonn søppel, og vi er ute hver uke, året igjennom.

Kyrre Melbø, prosjektleder.

Bli Tidgiver i Blå Kors

I Blå Kors tenker vi at tiden er det mest verdifulle en kan gi til andre mennesker. Ønsker du en meningsfull og givende aktivitet, og har lyst til å gi av din tid? Da kan du melde deg som Tidgiver og bli frivillig i Blå Kors.

Jeg vil bli Tidgiver i Blå Kors steg for steg.