Blå Kors steg for steg

Et bedre liv uten rus. Blå Kors steg for steg er et tilbud både før, under og etter behandling i tett samarbeid med kommunen og andre aktører. Hensikten er sosial integrering med fokus på bolig, nettverk, arbeid og fritid.

I sentrum for virksomheten står et rusavhengig menneske på vei fra institusjon til et selvstendig liv i egen bolig. Forskning viser at om lag halvparten faller tilbake til rus i denne fasen. Det er derfor avgjørende at den enkelte deltaker får ryddet opp i livet sitt og kartlagt interesser, drømmer og utfordringer.

Vi til rettelegger aktiviteter og tiltak ut i fra den enkelte deltaker,
hvor også Tidgivere spiller en sentral rolle.

Småjobbsentralen

Småjobbsentralen er en arena for mennesker som ønsker å komme tilbake til et vanlig liv bl.a etter endt rusbehandling. Vi utfører oppdrag fra privatpersoner og organisasjoner.
Kontakt oss på tlf: 38 02 02 73 eller e-post: smajobbsentralen@blakors.no

Jeg vil bli Tidgiver i Blå Kors steg for steg.