Blå Kors har bidratt til at 100.000 mennesker har vasket hendene med rent vann og såpe

Blå Kors sitt team i Kisumu viser hvordan riktig håndvask skal gjøres.

Blå Kors har sammen med vår partner Blue Cross Kisumu i Kenya bidratt til å begrense skadene av koronapandemien ved å tilrettelegge for god håndhygiene.

Rent vann og såpe er en mangelvare i slumområder i storbyen Kisumu. I samarbeid med lokale myndigheter ble det satt opp 150 stasjoner der man kan vaske seg på hendene, for å hindre spredning av koronavirus.

Vårt mål var å nå ut til 10.000 mennesker, men så langt har vi bidratt til at over 100.000 mennesker har fått rent vann, såpe, ansiktsmasker og antibac under pandemien. God håndhygiene og masker har også vært en forutsetning for å få lov til å gå ut av hjemmet.

Blå Kors Norge og Blue Cross Kisumu har et prosjekt hvor vårt felles mål er at barn og unge i Kisumu skal kunne leve et liv uten skader fra alkohol og andre rusmidler. I disse tider har Blue Cross Kisumu hjulpet innbyggerne i kampen mot koronaviruset. I tillegg til ekstra hygienetiltak, har Blue Cross jobbet for å gjøre hverdagen tryggere for kvinner og barn.

Sprer riktig informasjon

Ikke bare jobbes det med å stoppe spredningen av viruset. Det pågår samtidig en kamp mot spredningen av feilinformasjon i sosiale medier og på nett. Blue Cross Kisumu har sammen med helsemyndighetene i Kenya jobbet med å få ut riktig informasjon, og bistått sårbare grupper.

I dette arbeidet har Blue Cross Kisumu hatt fokus på barn, unge og kvinner som er spesielt sårbare under pandemien. Dette arbeidet vil fortsette for å redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien.

Store konsekvenser

Blå Kors er bekymret for konsekvensene av at koronakrisen rammer de aller mest sårbare i verden. Tiltakene for å hindre koronautbrudd har gjort hverdagen tøffere for mange i Kenya, der flere millioner mennesker har mistet muligheten til å brødfø familiene sine.

Flertallet av barn i Kenya har mistet viktig skolegang under pandemien. Skolene i Kenya åpner nå gradvis, men mange pulter vil stå tomme.

– Krisen får store konsekvenser for de som skal fullføre utdanningen sin, sier Ishmael Shem, leder for Blue Cross Kisumu, som har måtte avlyse mange aktiviteter på skolene. 

Tenker nytt og annerledes

– I denne vanskelige tiden har det handlet om å redde liv og unngå at konsekvensene av pandemien blir katastrofale. Under pandemien har vi også åpnet tre ungdomssentre som har gitt mange barn og unge et sted å gå. Vi vil fortsette med den viktige, forebyggende innsatsen for barn og unge i Kisumu, forteller Rune Hjalmar Espeland, leder for internasjonalt arbeid i Blå Kors.

Slik jobber Blå Kors med internasjonalt arbeid og prosjekter i Afrika.