Abstinensforskning ved Blå Kors Lade Behandlingssenter

Katrine Melby sammen med sine medforskere Olav Spigseth og Trond Aamo medforskere Ola
Katrine Melby sammen med hennes medforskere Olav Spigset og Trond Aamo.
Foto: St. Olavs Hospital

Blå Kors Lade Behandlingssenter har sammen med forskergruppen «Biological Research in Addiction and Clinical Toxicology» (BRACT) etablert et forskningssamarbeid, som har resultert i to kliniske legemiddelutprøvinger og to doktorgradsarbeider.

I tillegg pågår det to andre studier, basert på pasienter som har vært innlagt ved Blå Kors Lade Behandlingssenter.

Formålet med forskningsprosjektene er å finne en tryggere og mer effektiv behandling mot alkoholabstinens og benzodiazepinabstinens.

Studien på pasienter med alkoholabstinens ble gjennomført med 40 studiedeltakere, alle pasienter ved Lade Behandlingssenter, i 2016-2017. Forskningen ble utført av lege Katrine Melby, i samarbeid med forskningssykepleiere ved avrusningsavdelingen.

Nesespray

Noen av pasientene fikk utdelt nesespray som inneholdt virkestoffet oksytocin, som det er antatt kan lindre abstinenssymptomer, mens andre fikk en spray uten dette virkestoffet (placebo). De to gruppene ble sammenlignet når det gjaldt abstinensreaksjoner, etter tre dager og fulgt opp igjen etter 30 dager.

Forskningen har resultert i tre forskjellige vitenskapelige artikler, og er anledningen for at Katrine Melby fredag 12. juni holdt prøveforelesning og disputerte til doktorgraden (PhD). Hun har siden i fjor vært ansatt ved avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Stor pasientinteresse

Katrine Melby uttrykker takknemlighet for det gode samarbeidet hun har hatt med avdelingen for avrusing ved Blå Kors Lade Behandlingssenter:

– Hele avdelingen stilte opp, og pasientene viste en stor og positiv interesse. Av 42 pasienter som ble spurt om å delta stilte 40 opp. Det var tydelig at pasientgruppa ønsket å bidra til å kartlegge virkningen av oksytocin mot abstinens. Jeg er også veldig glad for den fine dialogen vi hadde med brukerrådet ved Lade under hele prosjektet.

Ingen signifikant virkning

Første del av studien ble gjennomført av forskningssykepleiere, og øvrig personale ved avrusingsavdelingen hos Blå Kors Lade Behandlingssenter. Det varte i 3 dager. I studien fant man ingen signifikante forskjeller i bruk av benzodiazepiner eller opplevde abstinenssymptomer mellom pasientene som fikk oksytocin og kontrollgruppen. Funnene i studien skiller seg derfor fra tidligere pilotundersøkelse.

Behov for videre forskning

Katrine Melby understreker at det er forsket lite på bruken av oksytocin i behandling ved ruslidelser:

– Det er fremdeles behov for videre forskning for å avklare hvilken effekt oksytocin kan ha for pasienter med alkoholavhengighet, og andre typer ruslidelser, sier hun.

Se Katrine Melbys artikkel i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence.

En tilsvarende studie med bruk av det samme virkestoff, overfor pasienter med benzodiazepinabstinens, er startet ved Blå Kors Lade Behandlingssenter. Forskeren i dette prosjektet er lege Tone Aurora Pleym.

Blå Kors Lade Behandlingssenter

• Etablerte for noen år siden et samarbeid med forskergruppen «The Addiction Research Group in Trondheim» (TARGiT), senere «Biological Research in Addiction and Clinical Toxicology» (BRACT).
• Dette samarbeidet har resultert i to kliniske legemiddelutprøvinger og to doktorgradsarbeider, og andre studier i samarbeid med pasienter som har vært innlagt ved avrusingsavdelingen ved Blå Kors Lade Behandlingssenter.
• Formålet med forskningsprosjektene er å finne en tryggere og mer effektiv behandling mot alkoholabstinens og benzodiazepinabstinens.
• Lege Katrine Melby tok doktorgraden i juni 2020 på virkestoffet oksytocin og alkoholabstinens.
• Lege Tone Aurora Pleym arbeider med en tilsvarende studie rundt oksytocin og benzodiazepinabstinens.