Alkohol påvirker kvinners og barns rettigheter i det globale Sør

Rapporten er kommet i stand som del av kampanjen «Oljefondets alkoholproblem» (Foto: Silje Ljosland)

En ny rapport om alkoholens påvirkning av kvinners og barns rettigheter i det globale Sør ble lansert i november i fjor. Rapporten viser hvordan kvinner og barn opplever negative konsekvenser av egen og andre personers alkoholbruk. De andre er som oftest menn.

Rapporten er skrevet av Dr Anne-Marie Laslett og Megan Cook ved Centre for Alcohol Policy Research ved La Trobe University i Melbourne på vegne av bistandsorganisasjonen FORUT.

Negative konsekvenser

Rapporten dokumenterer flere ulike negative konsekvenser av alkoholbruk. Alkohol påvirker den økonomiske situasjonen og kan etterlate kvinner og barn med udekkede behov. Alkohol er også knyttet til frykt, der vold i nære relasjoner ofte henger sammen med alkoholbruk. Rapporten peker videre på hvordan egen og ikke minst andre omsorgspersoners drikking påvirker rett til helse og utdanning.

Rapporten er en kunnskapsoppsummering, og oppsummerer forskning som viser at alkohol er en viktig faktor for flere av FNs bærekraftsmål, blant annet mål 3 (God helse), mål 5 (Likestilling mellom kjønnene) og mål 10 (Mindre ulikhet).

Alcohol's Impact on the Rights of Women and Children in the Global South

Om rapporten

Rapporten ble lagt fram på et seminar på Kulturhuset i Oslo der Redd Barna, Kreftforeningen og tankesmien Agenda deltok med innlegg i tillegg til rapportpresentasjonen av Anne-Marie Laslett. Rapporten er kommet i stand som del av kampanjen «Oljefondets alkoholproblem», et samarbeid mellom Blå KorsFORUTJuvente og IOGT. Rapporten støttes av midler fra Norad.