Åpning av Blå Kors barnas stasjon i Lyngdal

Samlet til fest: Arvid Solheim (fra v), Anne-Randi, Hanssen, Nina Nepstad og Hans Fredrik Grøvan. Foto: Ivar Eidsaa

Det er mange å takke på en dag som denne, sa Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand under åpningen.

Blå Kors har i flere år hatt et godt arbeid gående i Lyngdal, drevet av solide ildsjeler som har brukt mye tid og ressurser på samle inn midler til gode tiltak til dem som trenger det i lokalmiljøet. Men så kom dagen da ildsjelene ønsket å sende stafettpinnen videre. Det ble tatt kontakt med Blå Kors i Kristiansand, og prosessen endte med at arbeidet skulle intensiveres og økes.

– Med oss på veien fikk vi en gave fra Blå Kors i Lyngdal. 600.000 kroner er blitt samlet inn gjennom årene, og med en slik fantastisk gave, var utgangspunktet det beste for å kunne etablere Blå Kors barnas stasjon i Lyngdal, noe som har vært en drøm for oss lenge. Så tusen takk for den jobben du og dine har gjort, sa Solheim henvendt til Helge Foss.

– Det er utrolig kjekt å få lov til å være med på åpningen av Blå Kors barnas stasjon her i Lister, sa Hans Fredrik Grøvan i sin hilsningstale.

Hans Fredrik Grøvan

Gi familier en ny mulighet

– Jeg har fått lov til gjennom flere år å følge arbeidet Blå Kors gjør, ikke minst det arbeidet som er blitt gjort for å etablere Blå Kors barnas stasjon, først i Kristiansand, senere i Mandal og nå i dag, i Lyngdal, sa Grøvan.

– Jeg har fått møte flere mennesker og familier som har vært brukere. Er det noe som har rørt meg sterkt, er det å sette seg ned å snakke med familiene som kommer med store ryggsekker, enten på grunn av rus, psykiske lidelser eller traumer.

– Her kan de møte fagfolk som møter dem med menneskelighet, varm, respekt og omtanke, som har lyst til å gi av sin tid for å gi familiene en ny mulighet og en ny start. Det er fantastisk å høre historiene om hva fellesskapet de møter her skaper.

– Ringvirkningene er så store, blant annet i møte med livet de skal leve der ute, i møte med skole, fritidsaktiviteter, som gir dem en ny start i livet. Dere er med på å gi enkeltmennesker og familier en ny start i livet, sa Grøvan henvendt til staben som utgjør Blå Kors barnas stasjon Lister.

Bygge relasjoner

– Derfor vil jeg gratulere Lister-regionen som har fått et slikt tilbud. Dette er en stor dag, sa Hans Fredrik Grøvan.

Nina Nepstad som skal lede arbeidet ved Blå Kors barnas stasjon Lister som er lokalisert i Lyngdal sentrum.

– Vi har allerede vært i gang en liten stund, og vi har flere familier som er brukere. I tiden fremover skal vi bygge relasjoner inn mot de enkelte kommunene, til Nav, til barnevernstjenesten og de andre hjelpetilbudene som finnes her i regionen, sier Nepstad.

Også Lyngdal-ordfører Jan Kristensen takket for at arbeidet nå er i gang.

Enda mer synlige

– Vi ønsker å være en aktiv medspiller og bidra når og hvor vi kan, selv om vi av og til opplever at de økonomiske midlene er begrenset, fremholdt Kristensen.

– På vegne av de seks kommunene i Lister-regionen, vil jeg si takk for etableringen og ønsker dere lykke til, avsluttet Kristensen.

– Vi håper den offisielle åpningen i dag er med på å gjøre oss mer synlige, slik at vi kan komme i kontakt med enda flere familier som trenger det. Gjennom høsten vil vi intensivere arbeidet med å invitere ulike samarbeidspartnere, for å høre på hvilken måte vi kan samarbeide og hvordan vi kan være en hjelp til familiene i Lister-regionen, sier Nina Nepstad.