Blå Kors på Arendalsuka 2023

Møt oss på Arendalsuka

Vi er tilstede på Arendalsuka 2023 med to arrangementer. I tillegg deltar vi i flere panelsamtaler og har en stand.

header

Innovative anskaffelser – et redskap for sosial bærekraft

Arrangementstype: Samtale
Dato: Tirsdag 15. august
Tid: 13:00 – 13:45
Sted: Sløydsalen

Ideell sektor fremstiller seg selv som en innovativ aktør, men hvordan fungerer egentlig det innovative arbeidet, og hvilke verktøy brukes?

Offentlig sektor bruker anskaffelser i arbeidet for et bærekraftig lokalsamfunn, men hva er egentlig en innovativ anskaffelse? Hvordan kan offentlig sektor dra nytte av det potensialet som finnes i ideell sektor?

På initiativ fra Diakonilederforums atten medlemsorganisasjoner samler vi deltakere med kunnskap om og erfaring fra innovative anskaffelser og ideell virksomhet til innlegg og samtale.

Arrangement av Diakonhjemmet, Virke, Blå Kors og Signo.


Sosial ulikhet i barn og unges helse og utvikling: Hva gjør vi?

Arrangementstype: Samtale
Dato: Tirsdag 15. august
Tid: 14:00 – 14:45
Sted: Sløydsalen

Hva skaper trygg oppvekst for barn og unge i familier med sammensatte utfordringer?​

Stadig flere barn opplever utenforskap og sosial ulikhet. Dette har sammenheng med en rekke faktorer, blant annet foreldres arbeidstilknytning, inntekt og sosiale nettverk.

Den norske velferdsstaten er i stor grad bygget opp om universelle ordninger, både kontantytelser og tjenester. Samtidig er det viktig å ha velferdsordninger som treffer dem som trenger det mest, slik at velferdsstaten er bærekraftig.

Vi trenger målrettede tjenester som bidrar til at barn og familier får bistand til å løse sine utfordringer. Dette handler om tiltak både på skolen og på fritiden. Mange trenger noen å snakke med, og å få veiledning og støtte.

Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som det siste året har jobbet med å vurdere hvilke tiltak som har best effekt for å styrke oppvekstsvilkårene for barn i familier med lav inntekt. Tone Fløtten, daglig leder i Fafo, er medlem av ekspertgruppen. Hun innleder om forskning på dette området.

Vi samler fagpersoner, personer med egenerfaringer og politikere som formidler kunnskap og erfaringer, og samtaler om dette.

Arrangement av Blå Kors og Virke.


Panelsamtaler

Vi deltar med generalsekretær Trine Stensen eller fagpersoner i følgende panelsamtaler:

Den usynlige kompetansen – hva er det?
Læring i frivilligheten

Arrangementstype: Debatt
Dato: Mandag 14. august
Tid: 16:30 – 17:30
Sted: Frivillighetsteltet

Arrangement av Voksenopplæringsforbundet

Hvordan møte barns behov i barnevernet?

Arrangementstype: Debatt
Dato: Onsdag 16. august
Tid: 09:00-09:45
Sted: Sløydsalen

Arrangement av Virke

Pengespill, hvordan unngå svenske tilstander?

Arrangementstype: Samtale
Dato: Onsdag 16. august
Tid: 09:30-10:30
Sted: Bystyresalen, Arendal kultur- og rådhus

Arrangement av Actis


Blå Kors har stand

På standen vil vi ha sofasamtaler mellom personer som har brukt eller bruker våre tilbud og tjenester, fagpersoner og politikere.

Fredag er standen åpen for alle, og særlig ungdom i alderen 13-19 år. På standen vil det stå fagpersoner fra våre chatte-tjenester og videregående skoler.