Ber regjeringen hindre at bryggerier får tillatelse til hjemkjøring

Illustrasjonsbilde Colourbox

Blå Kors ber nå regjeringen om å hindre at bryggerier får tillatelse til hjemkjøring av alkohol, og at kommuner oppfordres til å stramme inn.

Vi ser en økning i antall kommuner som har brukt sin ekstraordinære fullmakt til å gi lokale bryggerier muligheter til hjemkjøring av øl. Nå er det nærmere 40 bryggerier som tilbyr hjemkjøring. I tillegg ser vi at flere kommuner åpner for take away-salg av alkohol fra serveringssteder. Det er en trend som bekymrer, forteller Katrin Solbakken, markeds- og kommunikasjonssjef i Blå Kors.

Dette er våre bekymringer:

  • Bryggeriene som nå tilbyr hjemkjøring av øl har god nok kompetanse til å gjennomfører dette i henhold til norsk lovgivning.  
  • Lokale kontrollører og kontrollsystemer økes tilsvarende bevilgningene.  
  • De nye vedtakene fra kommunene bidrar til å undergrave legitimiteten til et av de viktigste alkoholpolitiske virkemidlene vi har, nemlig Vinmonopolet. 
  • Varigheten på tiltakene er en fare for en uthuling av norsk alkoholpolitikk etter koronakrisen.   
  • Det bidrar til økte problemer for dem som sliter som følge av alkoholrelaterte problemer. Vi tenker da særlig på barna og alle menneskene som er isolert.    

WHO og Helsedirektoratet sine anbefalinger

WHOs Europakontor ber nå om at myndigheter i europeiske land innfører tiltak som begrenser alkoholforbruk. Her hjemme sier Helse- og omsorgsdepartementet i en uttalelse at det er viktig at lover og reguleringer som begrenser tilgangen til alkohol, opprettholdes i denne situasjonen vi som nasjon står i.

Vinmonopolet leverer ikke hjem

Vinmonopolet har stanset hjemlevering av varer. Dette begrunnes blant annet med at de selv ikke klarer å sikre at reglene for hjemlevering overholdes i denne krisesituasjonen. Både Vinmonopolet og dagligvarebransjen har store krav til opplæring og har lang erfaring knyttet til utkjøring av alkohol for å sikre at ansvarlig salg skal gjennomføres i henhold til lovgivningen.