Blå Kors intensiverer tilbud gjennom digitale tjenester

Vi ser at vi nå må være løsningsorienterte og tilpasningsdyktige for å kunne opprettholde våre tjenester til de vi er til for, sier Kjetil Haga, generalsekretær i Blå Kors. (Foto: Kathrine Nygård/Blå Kors)

I Blå Kors er vi opptatt av å levere tjenester og hjelp til så mange som mulig.

– Vi holder åpne så mange av våre tiltak som mulig ut fra de rådene myndighetene gir. Sårbarheten øker i en slik situasjon som nå har oppstått, og da er det vår jobb å være der. Vi ser at vi nå må være løsningsorienterte og tilpasningsdyktige for å kunne opprettholde våre tjenester til de vi er til for, sier Kjetil Haga, generalsekretær i Blå Kors.

Tilbud til barn og unge som trenger noen å snakke med

Blå Kors intensiverer nå tilbud og tilgjengelighet gjennom digitale tjenester. Mange barn og unge blir i disse tider engstelige, bekymret og ensomme. Det er ikke alle som har noen å snakke med om dette. Blå Kors Chat-senter er et tilbud til barn og unge mellom 9 og 19 år. Der kan de snakke om vonde og vanskelige følelser helt anonymt og gratis.

  • Blå Kors Chat har doblet åpningstidene på chatten snakkompsyken.no. Den vil være åpen i tidsrommet 0900 – 2100, med god tilgjengelighet på dagtid nå som skolene holder stengt.

Terapi på nett til unge som vokser opp i hjem med rus

Blå Kors styrker også det digitale terapitilbudet til unge som vokser opp i hjem med rus. Dette er en gruppe som nå kan oppleve en mer krevende hverdag fordi store deler av tiden må tilbringes hjemme. Samtaleterapi på nett foregår via videosamtaler. Telefonsamtaler er også mulig. Tilbudet krever ingen henvisning og er gratis.