Blå Kors overtar barnevernsinstitusjonen Villa Vika

Tre personer står ved siden av hverandre og smiler. En mann og to kvinner. Hun ene holder en blomsterbukett i hånden.
Fra venstre: Peter Johansen, prosjektleder Blå Kors Barnevern, Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors og Gerd Bergersen, daglig leder Blå Kors Barnevern

– Vi vet hva tidlig innsats, hjelp og behandling kan betyr for familier og barn.  Og vi er klar til å gjøre vår del av denne viktige jobben, sier Gerd Bergersen, daglig leder, Blå Kors Barnevern.

Blå Kors overtar driften av barneverninstitusjonen Villa Vika i Malvik kommune i Trøndelag. Overtakelsen skjedde formelt fra i dag, 1. oktober 2021. Det nye navnet blir Blå Kors barnevern Malvik. Dette blir dermed Blå Kors sitt andre foretak innen barnevern. Fra før av driver Blå Kors Aglo barne- og familiesenter, med plass til 9 familier.

– Blå Kors har bred erfaring og kompetanse når det kommer til problematikk knyttet til barn, unge og familier. Gjennom våre virksomheter møter vi hver dag familier, barn og unge som sliter med utfordringer knyttet til blant annet rus, psykisk helse og mobbing, sier Bergersen.

Stort behov for tidlig innsats

Allerede i 2018 vedtok Stortinget et mål om at 40 prosent av plasser i barnevernsinstitusjoner skal driftes av ideelle innen 2025. Årsaken er blant annet å sikre valgfrihet og mangfold i tjenestene som tilbys.  

– Det er et stort behov for tidlig innsats på barnevernsfeltet og vi er klare til å gjøre vår del av denne viktige jobben. Det at vi som ideell aktør går tyngre inn på dette fagområdet tror vi er svært positivt, sier Bergersen.

Vil hjelpe barn med store omsorgsbehov

Barn som gis et tilbud i institusjonsbarnevernet er barn og unge med store omsorgsbehov, som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme.  Mange har sammensatte utfordringer i skjæringspunktet mellom barnevern, psykiatri, helse og rus.

Tilhørighet til et sosialt fellesskap er viktig for barns utvikling.  Mange barn opplever at de ikke er en del av dette fellesskapet og det medfører bekymring for at det gir veldig store konsekvenser både nå og i voksen alder.  Vi ønsker å gi den hjelpen de trenger for å forebygge at de faller utenfor samfunnet som unge voksne.

Vil fortsette med små enheter og tett oppfølging

Villa Vika har i dag rundt 70 ansatte og 13 godkjente plasser for barn og unge i grunn- og videregående skole fordelt på seks eneboliger.

– Vi har ingen planer om å bygge opp en stor institusjon, men fortsette med små enheter og tett oppfølging som Villa Vika gjør i dag, sier Gerd Bergersen.

Bergersen påpeker at fagkompetansen som de ansatte hos Villa Vika besitter er svært verdifull, og at Blå Kors vil arbeide aktivt for å sikre at kompetanse overføres mellom virksomhetene til det beste for beboerne.

​​​​​​​– Vi er opptatt av å ivareta beboerne, deres pårørende og de ansatte på en god måte i det videre arbeidet, avslutter Bergersen.