Blå Kors sitt internasjonale ungdomsarbeid gjør en forskjell for barn og unge

Fire unge voksne står sammen ved et bord. De har det hyggelig sammen. De smiler, drikker kaffe og taster på ipad.

Den internasjonale ungdomsdagen 12. august markerer ungdommens viktige deltagelse i samfunnet. Gjennom internasjonalt arbeid i Blå Kors får unge en mulighet til å engasjere seg over landegrensene, og sørge for at barn og unge opplever en trygg og god fritid.

Blå Kors Ung i Norge og Sveriges Blåbandsungdom er ungdomsorganisasjoner innen den internasjonale Blå Kors-bevegelsen, og jobber for unges rett til fritid og en oppvekst som ikke er preget av rusproblemer.

De unges arena

Blå Kors Ung Åkra ungdomsklubb holder åpent 7 dager i uka med ulike aktiviteter som bowling og kino. Det serveres mat 2 ganger i uka. De unge er med å bestemme og lage maten.

Som styremedlem har Amy Tangen (21) fått være med å bestemme hvordan ungdomsklubben «Fabrikken» skal drives. Nå vil hun lære mer om hvordan Sveriges Blåbandsungdom driver fritidsklubber i Sverige.

Lokalt og globalt engasjement: Amy Tangen (21) i Blå Kors Ung Åkra brenner for sitt lokale fritidstilbud på Karmøy, og gleder seg til å bli kjent med engasjerte unge fra Sverige. FOTO: Privat

Unge mennesker har rett til å engasjere seg i saker som angår dem selv, i deres hverdag og verden for øvrig. Blå Kors Ung og Sveriges Blåbandsungdom har lange tradisjoner for å tilby åpne møteplasser, der ungdom har stor medbestemmelse og kan dyrke egne interesser.

Gjennom en rekke lokale fritidstilbud får barn og unge i begge land ta i bruk sine talenter, og nå sitt fulle potensiale som bidragsytere i deres lokalmiljø.

Blå Kors sin barne- og ungdomsorganisasjon har lokallag over hele landet. Bli med på morsomme og rusfrie aktiviteter. Ønsker du å bli medlem?

Internasjonalt samarbeid

Monita Skaali, daglig leder i Blå Kors Ung

Blå Kors Ung og Sveriges Blåbandsungdom skal nå dra nytten av hverandres erfaringer og kunnskap.

– Det internasjonale samarbeidet på tvers vil gi våre ungdomsledere og medlemmer i begge land gode muligheter til å delta på sammenkomster og studieturer, som vil gi medlemmene erfaringer, kunnskap og kontakt med ungdom fra andre land, forteller Monita Skaali, som er daglig leder i Blå Kors Ung.

Målet er også å utveksle kunnskap og erfaring som kan gi viktige bidrag til utviklingen av Blå Kors Ung’s forebyggende barne- og ungdomsarbeid i Norge.

– I tillegg til å drive ungdomsstyrte fritidstidsaktiviteter har Sveriges Blåbandsungdom et sterkt ruspolitisk engasjement for en mer edru verden, som vi kan dra nytte av, poengterer Skaali.

Utfordringer

I internasjonal sammenheng har barn og unge i Norden trygge og gode liv. I Norge og Sverige deltar nesten 2/3 av barn og unge regelmessig i organiserte fritidsaktiviteter.

Likevel opplever mange unge økt press eller utenforskap. I begge landene er det særlig sårbare grupper som er utsatt, som barn og unge med foreldre som sliter med rus eller psykiske lidelser.

– 400 000 barn og unge i Sverige vokser opp i hjem med risiko- eller misbruk av alkohol, sier Caroline Zakariasson som er förbundsordförande i Sveriges Blåbandsungdom (SBU).

Søsterorganisasjon: Caroline Zakariasson er leder for barne- og ungdsomsorganisasjonen Sveriges Blåbandsungdom (SBU). FOTO: Sanna Krantz

Har rett på fritid

Skaali og Zakariasson er enige om at deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter bidrar til positive effekter for barn og unges livskvalitet. Det kan være samvær med andre og deltakelse i et fellesskap, mulighet for å utvikle vennskap og oppleve mestring.

– Alle unge har rett til avkobling fra utfordringer, prestasjoner, plikter og foreldre. Sosiale aktiviteter på fritiden er viktig for å ha et godt liv og bremse risikoprosesser i oppveksten, forteller Skaali, som nå ser fram til økt samarbeid og reisevirksomhet.

Brenner du for ungdomsarbeid eller kjenner du noen som gjør det? Les mer om hva det vil si å være medlem i Blå Kors Ung.