Blå Kors og andre diakonale organisasjoner står klare til å bidra i krisetider

Trine Stensen står i blå jakke med Blå Kors logo. Hun smiler foran en murvegg
header

Samarbeidsrådet for diakoni, ledet av Blå Kors’ generalsekretær Trine Stensen, ønsker dialog med Justis- og beredskapsdepartementet. – Vi ønsker å bidra når krisen rammer, og forventer et planlagt og forpliktende samarbeid.

Nordmenn har de siste årene fått en ny forståelse for hvilke kriser som kan ramme oss, for eksempel klimaendringer, pandemi, krig i vår nærhet og mye mer.

Nå ønsker Samarbeidsrådet for diakoni å bli regnet som en del av den norske beredskapen:

– Vi har lest rapporten «Nå er det alvor», og vi stiller oss til disposisjon for å bidra til en bedre totalberedskap.

– Vi kan mobilisere i en krisesituasjon. Vi driver alle et verdibasert arbeid bygd på respekt for menneskeverdet, rettferdighet og nestekjærlighet. I møte med en stadig mer uforutsigbar verden, er dette verdier det er viktig å hegne om – også i en krise.

Dette står i et åpent brev sendt til justis- og beredskapsminister, Emilie Enger Mehl. I bervet ber organisasjonene om et møte med ministeren.

Brevet har også blitt publiser av Vårt land.

Bred kompetanse over hele landet

Rådet består av: Den norske kirke, Kirkens Bymisjon, Diakonhjemmet, Kirkens SOS, Lukas stiftelsen, KFUK-KFUM Norge, Sjømannskirken, Stiftelsen Betanien, Stiftelsen Diakonova Haraldsplass, Stiftelsen Kirkens Familievern, Stiftelsen Signo og Blå Kors.

– Til sammen er organisasjonene i samarbeidsrådet til stede i hele landet med mange lokaler og høyt kvalifiserte ansatte og frivillige. De har blant annet bred kompetanse innen psykisk helsevern, rus, eldreomsorg, barnevern, krisesenter, flyktningarbeid og tilbud for barn, unge og eldre.

Totalberedskapskommisjonens rapport understreker at det nå trengs klare planer der alle samhandler, både i det offentlige og i sivilsamfunnet.

– Vi har forventninger til regjeringens varslede stortingsmelding på dette området, og bidrar gjerne med innspill, skriver Samarbeidsrådet for diakoni.

Innholdet til denne saken er hentet fra tilsvarende sak publisert av Den norske kirke.