Dette er det nye landsstyret til Blå Kors

Bilde av det nye landsstyret til Blå Kors.
Fv. Christian Sohlberg, Kjersti Egenberg, Svend Aspaas, Gina Viviann Gjerme, Torbjørg Aalborg, Egild Homme, Reidar Andestad og Erling Ekroll. Ikke tilstede: Silje Kvamme Bjørndal, Tonje Haugjord Refsnes, Elisabeth Ege og Jon Håkon Øen.

I helgen gjennomførte Blå Kors nok en hyggelig generalforsamling. Blå Kors sitt landsstyre ble enstemmig valgt med stor applaus. Dagen var fylt av gode samtaler, og ble en påminner om det viktige samfunnsoppdraget til Blå Kors.

Torbjørg Aalborg er gjenvalgt som landsstyreleder og går nå i gang med sin andre periode i rollen. Blå Kors er en stor organisasjon som driver profesjonelle velferdstjenester. Det er derfor avgjørende at vi har et godt sammensatt og kompetent styre til å lede arbeidet videre.

Det nye landsstyret til Blå Kors

Leder: Torbjørg Aalborg, Oslo – valgt til 2026.

Nestleder: Egild Homme, Ålesund – valgt til 2026.

Medlemmer:

Reidar Andestad, Molde – valgt til 2026.

Kjersti Egenberg, Stavanger – valgt til 2026.

Gina Viviann Gjerme, Bergen – valgt til 2026.

Erling Ekroll, Oppegård – valgt til 2026.

Christian Sohlberg, Oslo – valgt til 2028.

Silje Kvamme Bjørndal, Oslo – valgt til 2028.

Tonje Haugjord Refsnes (valgt leder av BKU-rådet).

Varamedlemmer (valgt til 2028)

1. vara – Elisabeth Ege (fast møtede).

2. vara – Svend Aspaas.

3. vara – Jon Håkon Øen.

– Jeg gleder meg veldig til å fortsette arbeidet som landsstyreleder. Blå Kors har en lang historie og driver et viktig diakonalt arbeid med et samfunnsoppdrag som er mer relevant enn noensinne. Vår strategi, vedtatt på generalforsamlingen i 2022, står seg godt. Vi skal være en ledende ideell samfunnsaktør innen oppvekst, avhengighet og inkludering. Å jobbe for de viktige verdiene til Blå Kors, er noe jeg ser som svært meningsfullt, sier Torbjørg Aalborg.

Bilde av lederen til Blå Kors landsstyret, Torbjørg Aalborg. Hun har mørkt hår og briller, dressjakke og et fargerikt skjerf rundt halsen.

Det nye Blå Kors Ung-rådet

Leder: Tonje Haugjord Refsnes – valgt til 2026

Medlemmer: (valgt til 2026)

Bente Kristine Ropstad.

Amy Tange.

Siri Haugsdal.

Varamedlemmer: (valgt til 2026)

  1. 1. vara – Ida Marie Thornes Høitorp.

2. vara – Tora Svennevik.

Blå Kors Ung er Blå Kors sin ungdomsorganisasjon. Det å ha en demokratisk ungdomsorganisasjon i Blå Kors er viktig. Dette bidrar til at ungdom blir mer hørt i samfunnet og det fremmer inkludering og meningsmangfold i organisasjonen.

Mange å takke for lang og tro tjeneste

Landsstyret til Blå Kors består av mange kompetente personer, som har gitt mye av tiden sin til Blå Kors. En av disse personene er Knut Refsdal. Han takkes nå av som nestleder i landsstyret, etter at han har lagt ned en solid innsats gjennom åtte år.

Bilde av Knut Refsdal på talerstolen under generalforsamlingen.

Arvid Solheim ble også takket av. Etter å ha sittet ti år i valgkomitéen, hvor han har sikret kvalitet og kontinuitet, gir han stafettpinnen videre til Steinar Glimsdal. Dette er nok et kjent navn i Blå Kors, hvor Steinar gjennom en årrekke har jobbet på hovedkontoret som informasjonssjef og redaktør av magasinet Rusfri. Han har et stort kontaktnettverk og er motivert for oppgaven.   

I tillegg til Steinar består valgkomitéen av Kjetil Haga, kirkeverge i Oslo og Ingunn, administrerende direktør/forstander for Diakonhjemmet. Begge ble gjenvalgt til å sitte i valgkomitéen en periode til. Haga fortsetter som leder av komitéen.  I tillegg oppnevner Blå Kors Ung-rådet og landsstyret en person hver til å sitte i valgkomitéen.

Landsstyreleder Refsdal takker Arvid Solheim for mange år som medlem av valgkomitéen. Han takkes av fra talerstolen under generalforsamlingen.

Jan Elverum og Anita Ellefsen ledet generalforsamlingen med stødig kurs, så alt gikk smidig for seg.

I tillegg til valg av landsstyre, Blå Kors Ung-rådet og valgkomité, loset de oss også trykt gjennom godkjenning av årsregnskap, årsberetning og årsmeldinger for 2022 og 2023, samt valg av revisor.

Jan Elverum og Anita Ellefsen. Møtedirigenter under generalforsamlingen. Begge ser rett i kamera og smiler.

Allsang og gode samtaler

Generalforsamlingen ble avsluttet på ekte Blå Kors vis, med allsang og toner fra Jan Elverum, direktør for Blå Kors klinikk Lade.

Sangen «Ein fattig Gud» med tekst av Edvart Hoem runger i rommet da hele generalforsamlingen synger ut.

Blå Kors generalforsamling 2024 ble en innholdsrik dag med gode samtaler og en viktig påminner om det viktige arbeidet som skjer i Blå Kors hver eneste dag.

Jan spiller piano mens generalforsamlingen synger.