Felles dugnadsinnsats for å ivareta sårbare mennesker

– I en kritisk situasjon for landet vårt er vi i Blå Kors opptatt av å ivareta menneskene vi er til for i størst mulig grad, sier generalsekretær Kjetil Haga.

– Samfunnets ansvar for alle som har behov for en håndsrekning blir ekstra viktig å ivareta i en slik situasjon. Da er det vår jobb å være der. Vi følger de føringene vi får fra myndighetene, og har daglig krisestab med gjennomgang av status, risiko og tiltak for arbeidsområdene våre, sier generalsekretær Kjetil Haga.

Blå Kors gjør fortløpende vurderinger på hvilke virksomheter som må stenges og hvilke tiltak som må settes i verk for å opprettholde drift der det er mulig. Målet vårt er å finne gode løsninger for å opprettholde drift i så stor grad som mulig. 

Status i dag er følgende: 

  • Alle våre behandlingsinstitusjoner er i normal drift og følger retningslinjene fra de regionale helseforetakene. 
  • Alle våre skoler, barnehager og arbeids- og inkluderingsbedrifter holder stengt inntil videre. Skolene legger opp til at elevene følger normal læreplan hjemmefra. 
  • Blå Kors kompasset, terapeutisk tilbud for ungdom og unge voksne tilbyr terapi på nett (samtaler på Skype). 
  • Blå Kors barnas stasjon tilbyr telefonsamtaler og har stoppet all aktivitet inntil videre, men ikke nøl med å ta kontakt på telefon.  
  • Blå Kors Bosentre er i normal drift, med skjerpede tiltak. 
  • Blå Kors steg for steg har en tilpasset drift med individuell oppfølging. 
  • Blå Kors Ung har innstilt all sin aktivitet. 
  • Blå Kors Chat-senter er fortsatt åpent.

For spørsmål vedrørende tilgjengelighet henvises det til kontakt med den enkelte enhet. 

– Mange av Blå Kors sine brukere, deltakere og beboere tilhører en sårbar gruppe, som er ekstra utsatt.  Medmenneskelighet har alltid stått sentralt i Blå Kors sitt arbeid. Nå er vi i en krevende situasjon både for enkeltmennesker og samfunn. Da skal vi strekke oss langt for å ivareta sårbare grupper. Det er vårt ansvar hjelpe de som trenger det aller mest, sier Kjetil Haga.