Forebyggingskonferanse i Øst Afrika

Alkoholkonferanse Øst-Afrika taler
Beatrice Odongo som er ungdomsansvarlig i Kisumu County, Kenya holder velkomsthilsen for deltakerne på konferansen.

I Februar var Blå Kors medarrangør for en regional forebyggingskonferanse i Kisumu, Kenya. Konferansen som hadde tittelen ‘Tryggere skoler’ samlet samlet deltakere fra hele Øst Afrika.

– Rus er et alvorlig utviklingshinder i mange land. Blå Kors jobber derfor med forebygging gjennom internasjonalt bistands- og påvirkningsarbeid med Øst Afrika som satsingsområde, sier Rune Hjalmar Espeland som er leder Internasjonalt i Blå Kors.

Tryggere skoler

Skolen er en viktig arena i barn og unges liv. Den gir dem tilhørighet, kunnskap og beskyttelse i mange år. Samtidig opplever mange barn og unge i Øst Afrika utfordringer knyttet til rusmidler som skolen ikke beskytter dem mot. Disse utfordringene forsterkes av fattigdom og svak offentlig alkoholpolitikk.

Fattigdom svekker det som kalles ‘beskyttende faktorer’, og styrker det som kalles ‘risikofaktorer’. Beskyttende faktorer er de som er forbundet med redusert potensial for alkohol- og narkotikabruk. Risikofaktorer er de som gjør alkohol- og narkotikabruk mer sannsynlig. Disse faktoren finnes på nivåer: hos barnet og familien, blant venner, i lokalsamfunnet og på skolen.

prosjektleder og tre deltagere på konferansen
Lokalt prosjektansatt Lyndah Favorite fra Blue Cross Kisumu sammen med tre av deltakerne i Blå Kors sitt prosjekt i Kenya.

Espeland forteller om hvordan Blå Kors jobber med International Blue Cross og lokale Blå Kors partnere i Øst Afrika for å styrke beskyttende faktorer og for å redusere risikofaktorer.

– Å skape tryggere skoler og lokalmiljø er en viktig del av dette arbeidet. Vår lokale partner Blue Blue Cross Kisumu bistår derfor kenyanske myndigheter med å utvikle og implementere retningslinjer for rusmidler på skoler. De har bidratt til at alle skoler i Kenya nå må få på plass barnevennlige retningslinjer for rusmidler på og rundt skolen. Samarbeidet med lokale myndigheter er også viktig for å regulerer reklame for og salg av alkohol i nærheten av skoler.

Forebyggingskonferansen

Alkoholkonferanse workshop

Formålet med konferansen har vært å dele ‘best practises’ innen alkoholpolitisk arbeid i Øst Afrika, med fokus på skolen som arena for forebygging.

Konferansen samlet deltakere fra Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda og Tanzania.

Den er finansiert med midler fra Digni, som også støtter Blå Kors sine internasjonale prosjekter i Øst Afrika.