Fra straff til hjelp, men hva med de unge?

Rett før jul ble NOU 2019:26 «Rusreform – fra straff til hjelp» lagt frem. Utredningen, skrevet av et utvalg ledet av Runar Torgersen, skal nå ut på høring.

– Vi understreker at denne reformen ikke handler om legalisering av cannabis og andre narkotiske illegale stoffer, innleder Kjetil Haga, generalsekretær i Blå Kors.

Blå Kors har tidligere støttet rusreformens intensjon om å flytte fokus fra straff til helsehjelp og alternative reaksjonsformer for å bidra til økt livskvalitet og verdighet for brukere av narkotiske stoffer.

Kjetil Haga, generalsekretær i Blå Kors.

– Med dette forslaget om avkriminalisering av bruk, besittelse og kjøp til eget forbruk er det imidlertid veldig usikkert om forebygging og hensynet til de unge blir ivaretatt godt nok. Det legges opp til høye grenser for besittelse til eget forbruk og begrensede konsekvenser for den som blir tatt. Dette gir alvorlig grunn til bekymring for om terskelen til narkotikabruk vil bli lavere både blant ungdom og andre aldersgrupper. Vi er også bekymret for om ressursene til oppfølgingen vil være tilstrekkelig.

– Blå Kors registrerer at utvalget ikke er enstemmig, og vi vil gjøre et grundig arbeid med vårt høringssvar for å vurdere om vi kan støtte rusreformen med de forutsetningene som her foreligger, sier generalsekretær Kjetil Haga.

Les hva Actis uttaler om saken.

Her finner du utredningen fra rusreformutvalget.