Gi en gave med mening

Er det et bryllup, bursdag eller jubileum som står på agendaen, og du ønsker at gaven skal gå til et godt formål? Da har du mulighet til å gi til Blå Kors sitt arbeid for barn, unge og familier i en sårbar livssituasjon.

Gaven din kan samles inn på ulike måter:

  • Gi på SMS send med kodeord BK VENN til 2210 (kr. 200)
  • Gi direkte på vår gavekonto. Kontonummer 3201.52.74165 Merk gjerne navnet på den som samler inn gaven.
  • Gi på VIPPS til 13130. Valgfritt beløp og gjerne med navn på den som skal markeres.

Dette går bidraget ditt til:

  • Støtte og hjelp til utsatte familier.
  • Trygge ferier og høytider for barn og familiene deres.
  • Støtte og veiledning til barn og unge som har vokst opp i hjem med alkohol og rus.
  • Nasjonal chat-tjeneste med trygge fagpersoner.

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser.

Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.

Kontakt oss

Fanny Haukvik Aker

Ansvarlig for giverservice
22 03 27 40