Halvparten av foreldre i Norge bekymrer seg for barnas spilling

To gutter sitter sammen og gamer ivrige
Nesten halvparten av spurte foreldre i Norge er bekymret for barnas dataspilling, men over halvparten er ikke interessert i dataspill. Illustrasjonsfoto: Blå Kors

En undersøkelse av Ipsos gjennomført for Blå Kors, viser at 49 prosent av spurte foreldre i Norge bekymrer seg over barnas dataspilling. Samtidig svarer 51 prosent at de ikke er interessert i dataspill.

– Det å være både bekymret og samtidig lite interessert – det er jo faktisk et interessant paradoks om en tenker over det. Det er nok mange foreldre som kvier seg for å sette seg inn i barn og unges gamingverden, som kan virke både uoversiktlig, tidkrevende og for noen kjedelig, forteller Hanne Backe-Hansen, som jobber med rådgivning om dataspilling i Blå Kors.

Hanne Backe Hansen, rådgiver i Blå Kors

Backe-Hansen råder foreldre i disse dager til å se på innetiden som en gyllen anledning til å la barna vise mer av sin digitale hverdag.

– Det er en unik mulighet til å ta del i et spillunivers foreldre ikke har ofte tid til, anledning eller kanskje lyst til å delta i. Husk at du ikke trenger å game selv for å vise interesse.  Ha gjerne en dialog i etterkant av spillingen.

Greit å vite om spilluniverset:  

 • Tidsbruk: Tidsbruk får gjerne for mye fokus. Tiden barnet spiller har ikke nødvendigvis noen sammenheng med at barnet har et spilleproblem. I stedet for å være opptatt av spilletid kan dere heller bli enige om antall runder.
 • Engasjement: Vis interesse for hvem barnet er i spillet. Noen barn er kanskje stjernen i spillverdenen, men føler seg helt anonym i virkeligheten.
 • Kontekst: Det kan være lurt å se på den historiske konteksten. Vi har i dag en helt ny mediehverdag. Barn ser for eksempel mindre på TV enn før.
 • «In real life»: Vi voksne skiller ofte mellom den «virkelige» og «virtuelle» verden. Men for barn som er vokst opp i en tid der man også erfarer seg selv i virtuelle verdener, er det ikke nødvendigvis noen skillelinje mellom disse begrepene. For eksempel er lojalitet til lagspillere i den «virkelige verdenen» og i den «virtuelle verdenen» like viktig å ivareta.

På samme måte som vi følger opp ungdommen i fotball kan man møte dem i gamingarenaen.

Men aller viktigst: man må ville det – og ha tid.

Fakta om undersøkelsen

 • 49% rapporterer at de er bekymret over sitt barns dataspilling
 • 51% svarer at de ikke er interessert i dataspill
 • Dette bekymrer foreldre seg mest over:
 • Tidsbruken (59%)
 • Barnet blir for lite sosialt (42%)
 • Barnet blir avhengig (39%)
 • Innhold i spillene (19%)
 • Barnet blir aggressivt (13%)Kilde: Tall fra Ipsos, Blå Kors-undersøkelsen «Unges spillevaner» 2020

Lar du skjermtiden flyte?

I disse koronatider der skoler, barnehager og fritidstilbud er stengt, vil vi tro at konflikter rundt gaming i hjemmet eskalerer. Kanskje lar du skjermtiden flyte litt? Eller kanskje kjenner du litt ekstra frustrasjon rundt skjerm og spilling?

Du ser på klokka for tiende gang. Spillet skulle vært avsluttet for lenge siden. Maten står klar på bordet, og hele familien venter. Du kjenner irritasjonen boble og det er like før du koker over. Denne spillingen. Nå er det nok, tenker du.

Foreldre må håndtere hjemmekontor med undervisning, fysisk aktivitet og grensesetting samtidig. En situasjon mange foreldre opplever som utfordrende. Illustrasjonsfoto.

Til deg som er bekymret

Still deg selv disse spørsmålene:

1. Hva er problemet eller bekymringen din med spillingen til barnet ditt?
2. Når oppleves spillingen som problematisk for deg?
2. For hvem er spillingen et problem for? Spilleren selv eller omgivelsene?

Sunt å vise nysgjerrighet for spillet

– Ved å vise vennlig nysgjerrighet for spillet som opptar ungdommen, kan det virke inn på hvordan barnet har det med seg selv og andre – også i familien. Det trenger ikke å være en motsetning mellom å vise interesse og ha rammer for spillingen. Tvert om, så passer dette veldig godt sammen, forteller Malin Wuttudal, psykolog og prosjektleder for «Spill Sunt» i Blå Kors Poliklinikk.

Opplever du ofte konflikter rundt spillingen eller merker at du bekymrer deg, kan det være en hjelp å prate med noen som kan bistå. Vi vet at frustrasjon og bekymring kan bli sterke i krevende situasjoner, særlig nå.

Hjelp – vi gamer

Se hvordan to familier kombinerer hverdagen med spilling.