Handlingsplan mot spilleproblemer

Innspill til ny handlingsplan mot spilleproblemer

Kulturdepartementet har gitt Lotteritilsynet i oppdrag å utarbeide forslag til ny handlingsplan mot spilleproblemer (2022-2025) som skal erstatte eksisterende handlingsplan.

Blå Kors takker Helsedirektoratet for invitasjonen til å komme med forslag til problemstillinger og tiltak som kan inngå i kommende plan. Vi støtter også utvidelse av planperioden til fire år. Samtidig etterlyser Blå Kors en statusrapport og evaluering etter forrige planperiode for handlingsplanen mot spilleproblemer.  

Blå Kors er tilfreds med at det er politisk vilje for at enerettsmodellen skal videreføres og styrkes.

Halvparten av overskuddet bør gå til hjelp

Blå Kors mener at minst en halv prosent av overskuddet til Norsk Tipping bør gå til hjelp for spilleavhengige. I dag sier regelverket at man kan bruke opptil en halv prosent, et handlingsrom som ikke har blitt benyttet. 

Dagens økonomiske ramme setter begrensninger for å nå de ulike målene i handlingsplanen.  Økte midler vil derfor gi nødvendig økt handlingsrom for handlingsplanen mot spilleproblemer. 

Blå Kors er fornøyd med at de nåværende tre hovedmålene videreføres i den kommende planen, og vi har organisert våre innspill etter disse.