Høstferie med Pareto Bank: Et trygt rom for opplevelser

Gode og betydningsfulle minner ble skapt på årets høstferie i samarbeidet mellom Pareto Bank og Blå Kors. På Stenbekk utenfor Sarpsborg deltok 45 spente barn, ungdom og voksne, med håp om opplevelsesrike dager. Og det fikk de!

Blandet drops fra Pareto Bank og Blå Kors.
Fra øverst til venstre: Tidgiver og ansatte i Blå Kors i ferier, og Stig Rune Skaran, Blå Kors ferier. Nederst fra venstre: Iselin Tanke Berg, Jens, Leon, og Lars Erik Næss fra Pareto Bank. Fotograf: Caroline Sem Kristoffersen, også fra Pareto Bank.

– Jeg blir stolt av hva Pareto Bank bidrar til, og tar med meg den gode energien og inspirasjon tilbake til arbeidshverdagen.

Dette forteller Iselin Tanke Berg, som deltok på turen som frivillig tidgiver fra Pareto Bank.

Pareto Bank har samarbeidet med Blå Kors siden 2021, med særlig vekt på å gjøre en forskjell for barn og unge. I samarbeidet sponser de blant annet en høstferie, som tilrettelegges av Blå Kors. Målgruppen for ferietiltakene, er familier med sammensatte utfordringer, og barn i alderen 0-18 år. Utfordringene kan være rusrelaterte, psykisk helse og/eller lavinntekt.

Familiene søker selv plass på feriene, og Blå Kors opplever stor pågang i tilbudet. En spesiell økning er det i familier som opplever at pengene ikke strekker til i dyrtiden. Når man må velge mellom mat og varme klær til barna, er ferie helt utenkelig å kunne prioritere.

En følelse av varme fra første stund

Familiene som er med på ferier, beskriver turen som et fristed fra hverdagen. Det som er vanskelig hjemme eller på skolen får en pause.

Foreldre får et pusterom, kan senke skuldrene og slippe fri barna til å leke med de andre barna på turen. Ansatte fra Blå Kors, samt tidgivere (frivillige i Blå Kors) er med for å bidra til et godt felleskap. Det er tydelig på tilbakemeldingene at feriene er kjærkomne:

Jeg visste ikke at det skulle bli sånn at alle var som en stor familie!

mor, deltaker på ferien

Det forteller en mor som sammen med sine barn var på ferie med Blå Kors for første gang.

Ansatte fra Pareto Bank er også med som tidgivere, som en del av samarbeidet mellom Blå Kors og banken.

Iselin Tanke Berg fra Pareto Bank ønsket å bruke høstferien som Tidgiver. Sammen med sønnen Jens på fem år, fikk de sitt første møte med organisert ferie på nært hold.

Det gjorde inntrykk på dem begge.

Mange som er med på et ferietilbud for første gang, har litt sommerfugler i magen. Måten dette blir håndtert på, var sterkt å oppleve for Iselin:

Iselin og Jens er klare for lek og moro!

– Den varme og naturlige måten Blå Kors møter de som benytter seg av tilbudet på, er imponerende. Med én gang skaper de trygghet og forutsigbarhet, slik at alle føler seg velkomne og som en samlet gruppe. Jeg kjente den varmen fra første stund!

Iselin var selv litt spent på hva hennes deltakelse på tur innebar, men ble fort trygg:

– Vi ble godt briefet på forhånd i vår rolle som tidgiver. Det å ha med barn var faktisk en veldig god «icebreaker», og gjør at man blir fort kjent på en naturlig måte. Jens var jo bare på ferie, og han hadde det kjempefint.

Iselin ler:

Siden vi kom hjem har Jens har snakket masse om høstferiens opplevelser – og særlig bingoen som et absolutt høydepunkt!

En rekke aktiviteter for store og små

– Selv om vi gir deltagerne rom til å slappe av i høstferien, er det nok av fart og spenning å være med på for de som ønsker, forteller Stig Rune Skaran, ferie- og aktivitetskoordinator i Blå Kors ferier.

Topp stemning med Jens på tur i kano med Stig Rune Skaran

Været var medspiller på ferien, og det ble noen ordentlig fine høstdager. Gjennom oppholdet ble det arrangert tur til badeland, bingo, diskotek, klatring i klatrevegg, kanopadling og mye mer. Og på den siste dagen, lørdag, var det duket for Stenbekks egne «Mesternes Mester»-konkurranse. Her ble familiene delt inn i lag på tvers for å konkurrere mot hverandre. Aktivitetene er godt planlagte, både i variasjon og når de finner sted i ferien.

– En mor fortalte oss at hun på lørdagen følte seg modig nok til å ta mer plass enn det hun pleier i hverdagen. Når dette skjer i en lagkonkurranse med helt nye bekjentskaper, da tenker jeg at vi har gjort noe riktig i miljøet vi har skapt rundt oss. Her bidrar tidgivere masse!

Stig Rune Skaran, ferie- og aktivitetskoordinator

Stig Rune har vært med å arrangere mange ferier, men blir fortsatt litt ekstra berørt av enkelte opplevelser.  

En av kveldene ble det arrangert et diskotek, noe som inspirerte de større barna på turen til å lage sitt eget arrangement kvelden etter.

– Diskoteket var en så stor suksess at noen av ungdommene brukte hele den neste dagen på å planlegge en reprise. De satte i gang med å lage plakater for å få med seg resten av barna, der de lokket med en «superkul fest» med brus, potetgull og ingen adgang for voksne, ler Stig Rune.

Plakater som barna lagde for diskoteket

– Det er ekstra fint når barn som i hverdagen ikke helt finner sin plass, får venner og føler seg trygge til å ta initiativ. Bare på de få dagene vi er sammen, ser jeg at de vokser i seg selv – og kanskje ser seg selv i nytt lys. Den erfaringen er verdifull å ta med seg hjem igjen, og det blir jeg ordentlig rørt av.

Stig Rune Skaran, Blå Kors ferier

Samarbeid som gjør en forskjell

Blå Kors er takknemlig og glad for samarbeidet med Pareto Bank, som nå er inne i sitt tredje år. Å gjøre en forskjell for barn og unge i nærmiljøet er viktig for banken. Derfor er de også støttespillere for Blå Kors barnas stasjon Oslo, et inkluderingstilbud for familier med sammensatte utfordringer.

I år fikk stasjonen ekstra støttemidler fra Pareto Bank som muliggjorde høstferie for familier som bruker tilbudet. Det var stor pågang, og hele 80 personer ønsket å bli med!

Turen gikk til Gurvika i Nevlunghavn. 13 familier dro til slutt på tur med ansatte fra Blå Kors barnas stasjon Oslo, og hele følget utgjorde 45 personer.

Stasjonen arrangerte turer i nærmiljøet, bålsamling hver kveld, klatring og båttur. Været spilte på lag her også, og rammet inn oppholdet på en ekstra fin måte.

Noen familier opplevde stranda og sjøen for første gang. Å kjenne sanda mellom tærne og se bølgene rulle innover strandkanten i strålende høstsol, det er verdifullt. Særlig i en ellers krevende hverdag.

Dette betyr mye for familiene! Kombinasjonen av friluftsliv, tilgjengelige ansatte og ro til å bare være sammen, er uslåelig. Takk til Pareto Bank som bidro til en uforglemmelig tur!

Kristian Rem, virksomhetsleder i Blå Kors barnas stasjon Oslo

Kathrine Toppe er relasjonsansvarlig, og koordinerer samarbeidet mellom Pareto Bank og Blå Kors. Nytt av året er en utvidet prosjektgruppe, og et årshjul med flere aktiviteter og planer for den kommende tiden. Samarbeidet oppleves som meningsfullt.

Jeg vil si tusen takk til Pareto Bank og måten de gjør dette samarbeidet på. Foruten å konkret bidra med midler det er stort behov for, er engasjementet og hjertet de viser et eksempel til etterfølgelse for næringslivet. Vi ser alltid frem mot aktivitetene sammen med Pareto Bank!

Kathrine Toppe, markedsrådgiver i Blå Kors og relasjonsansvarlig
header