– Krisen får fram det beste i oss

5 ansatte på Blå Kors Borgestadklinikken som sitter i en trapp og smiler
De ansatte i Blå Kors Borgestadlinikken i Skien er glade over at pasientene har fått god, og tilnærmet normal behandlingstilbud gjennom korona-krisen. Her mer: Psykolog Magnus Oppegaard Ingjer, seksjonsleder Hanne Gonsholt, behandler Lee Edward Dalby, behandler Cathrine Hjelvik og sykepleier Reidun Sølland. Foto: Hilde Holm

– Vi rigget oss raskt for storm. Alle behandlingsdivisjonens virksomheter var raskt i gang med å hente frem beredskapsplaner og optimalisere disse for denne epidemien.

Slik beskrives Blå Kors Divisjon Behandling sitt møte med koronakrisen og deltakelse i den pågående folkedugnaden, som heldigvis foregikk i fredeligere former enn først fryktet. Divisjonsdirektør Janka Holstad forteller om en stor innsats fra både pasienter, ansatte og ledere i Blå Kors.

– Raskt fikk vi på plass både smittevernplaner og planer for hvordan vi skulle håndtere alle de problemstillingene som dukket opp ved nye nasjonale retningslinjer. Det var avgjørende at vi fra før hadde en god samarbeidskultur med brukere, tillitsvalgte og verneombud. Dette var et arbeid for fellesskapet.

Divisjonsdirektør Janka Holstad Foto: Steinar Glimsdal

Nødvendige tilpasninger

– Hvilke tilpasninger måtte til?

– Permisjoner, besøk, aktiviteter og andre tiltak måtte justeres og vurderes. Dette gjorde vi etter helsemyndighetenes anbefalinger, og i så stor grad som mulig i samarbeid med pasientene.

– Det er krevende for alle å ha begrenset frihet til å møte familien. Våre pasienter har allikevel opplevd dette ekstra tungt når man samtidig er sårbar og under behandling. Vi har forsøkt så langt det er mulig å finne gode løsninger for den enkelte, svarer Holstad.

– Har de som har ønsket behandling fått et fullverdig tilbud?

– Ja, driften har stort sett vært som før, med de tilpasningene jeg har nevnt. Vi mener klart at våre pasienter har fått et godt tilbud og opplever også at pasientene er fornøyde med hvordan krisen har vært håndtert.

Blå Kors Borgestadklinikken i Skien var raskt ute med en plan for tilrettelegging og smitteverntiltak da koronakrisen var et faktum i mars, fra v: fagsjef Tove Mathisen, avdelingsleder Vegard Moen og seksjonsleder Hanne Gonsholt. Foto: Hilde Evensen Holm

– Meget godt samarbeid

Divisjonsdirektøren i Blå Kors mener Norge har grunn til å være stolte av sine helsemyndigheter, både sentralt og regionalt. Hun opplever samarbeidet med dem som meget godt.

– Jeg tenker ikke bare på dem som er på toppen og synlige i media, men alle dem som har bidratt til god informasjon, samarbeid og opplevelsen av at dette må vi løse sammen – uavhengig om man er ideell eller offentlig aktør.

Blå Kors ble lyttet til

– Ble Blå Kors lyttet til da regjeringen ba om råd rundt prioriteringen av helsehjelp?

– Da første utkast av prioritering til helsehjelp ved rød beredskap kom, var Blå Kors raskt på ballen. I utkastet ble vår pasientgruppe nedprioritert fordi offentlige sykehus trengte kapasiteten. Vi la inn en høringsuttalelse hvor vi påpekte dette, samtidig som vi inviterte til å kunne ta mer ansvar for oppdrag for det offentlige.

– Da den endelige veilederen for prioritering av helsehjelp kom få dager senere, var tilbudet til ruspasienter styrket. Det kom samtidig klare signaler om at avrusning skulle prioriteres. Dette var en viktig seier for våre pasienter. På nasjonalt nivå har rusbehandlingsinstitusjonene klart å opprettholde tilbudet i stor grad. Dette gjør oss veldig glade på vegne av dem som trenger hjelp for sin avhengighet, og på vegne av deres familier.

Blå Kors klinikk Innlandet var blant virksomhetene som måtte ta sine forholdsregler for å kunne holde driften oppe. Foto: Blå Kors Øst

– Fått fram det beste i oss

– Er det noen helt spesielle ting fra disse ukene du vil trekke fram?

– Jeg vil spesielt trekke frem fellesskapet innen Blå Kors Divisjon Behandling. Jeg tror denne krisen har fått frem det beste i oss alle. Vi har delt kunnskap med hverandre, og fått ny kunnskap fra dem vi samarbeider med. Det har vært trygt å ha arbeidsgiverorganisasjonen Virke med på laget med det spekter av tjenester de kan bidra med.

– Jeg er også glad og stolt over at Blå Kors’ institusjoner har kunnet tilby endringer i tilbudet dersom det offentlige har hatt behov. Vi har rigget og planlagt isolasjonsavdelinger i alle virksomheter, og akkurat i disse dager åpner Haugaland A-senter avrusningsplasser for å avhjelpe Helse Fonna i en periode. Det er en trygghet for pasienter og pårørende at vi har virksomheter som er profesjonelle på akkurat det tilbudet de har behov for.

Fortsatt fulle hus

Janka Holstad mener med andre at Blå Kors kan være særs stolte av sine ansatte:
– De har virkelig tatt ansvar, og resultatet er jo synlig når vi syv uker ut i krisen fortsatt kan vise til fulle hus uten kjent smitte hos verken ansatte eller pasienter.

– Det er lov å klappe seg selv på skulderen, samtidig som vi ikke kan slappe av. Når samfunnet åpner forsiktig, gjør vi det samme på institusjonene. Risikoen for en ny smittebølge er til stede, men vi er i beredskap og forberedt, avslutter divisjonsdirektør Janka Holstad.