Verdiskapning tilbake til samfunnet

Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors.

I desember besluttet hovedstyret i Blå Kors å knytte seg til arbeidsgiver-organisasjonen Virkes nye bransjestandard for ideell velferd.

– Dette er noe vi har ventet lenge på, og er glade for å tilslutte oss den nye bransjestandarden, sier generalsekretær Trine Stensen.

Tydeligere skille

Det har vært behov for å rydde opp i begrepsapparatet og etablere en juridisk definisjon av begrepet ideell.

– Virkes bransjestandard for ideell og frivillighet er et svært viktig verktøy for å tydeliggjøre at ideelle ikke er kommersielle eller offentlige, og rollen vi fyller som en selvfølgelig aktør i løsningen for å skape gode samfunn å leve i. Kjernen er at all verdiskaping går tilbake til samfunnet, ingen enkeltpersoner får utbytte, og den kommersielle aktiviteten er begrenset, sier Stensen.

Bransjestandarden gjelder for alle Virkes medlemmer som selv slutter seg til den. Den er avgrenset til virksomheter som yter velferdstjenester. Det vil si tjenester ment for å styrke helse, sosial situasjon eller utdanning for enkeltmennesker eller samfunnet som helhet.

Bransjestandard for ideell velferd – Virke – Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen

Ideelt register

– Bransjestandarden skal bidra til at det blir enklere i offentlige anskaffelser å ha skjermet konkurranser for ideelle aktører, og ikke i konkurranse med kommersielle aktører. Erfaringene har i stor grad vist at det er nødvendig, og juridisk mulig. Det vi har manglet inntil nå er en tydelig definisjon for hva ideell virksomhet er. Det regjeringsoppnevnte avkommersialiserings-utvalget skal ytterligere definere dette, og vi har stor tro på at bransjestandarden blir sett nøye på. Det neste er et ideelt register, etter modell av frivillighetsregisteret, mener Stensen.

Blå Kors har bidratt sterkt i Virkes arbeid gjennom de to årene dette har pågått, og var en av de første som signerte. Hele Blå Kors er nå forpliktet til bransjestandarden etter landsstyrets vedtak i desember.