Ny opplæringslov

Regjeringen la 24. mars frem forslag til ny opplæringslov. Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget behandler nå saken.

Blå Kors ønsker å være et godt supplement til den offentlige skolen slik at vi sammen gir et godt og mangfoldig tilbud. Vi har seks videregående skoler som er godkjent etter § 2.1.f i privatskoleloven, det vil si særskilt tilrettelagt undervisning for «funksjonshemmede». Våre elever følger normale planer og krav, på yrkesfaglige programområder og på påbygg. Vårt mål er at alle skal få muligheten til å finne en vei inn til å fullføre, ha riktig kompetanse og ta del i arbeidslivet, og dette lykkes vi i stor grad med.

Vi ser med glede på lovendringene som gjør det mulig for flere å fullføre videregående utdanning- og også til å velge på nytt.

Vi støtter fullføringsreformen og vekten på at det er barnets beste som skal ligge til grunn for
lovgivningen, innholdet og retningen i opplæringen. Vi er tett på mange som har ventet på dette.

Fjernundervisning

Vi er takknemlige for de nye mulighetene til å bruke fjernundervisning som enda et pedagogisk verktøy. Vi vet at for mange av våre elever som trenger særskilt tilrettelegging, vil dette være viktig.

Vi ser at vårt samfunnbidrag på disse oppgavene er ivaretatt i forslagene til ny privatskolelov omtalt i kapittel 66 i proposisjonen. De private skolene som er godkjent etter § 2.1.f gis mulighetene og forpliktelsene til å være et godt verktøy for de elevene som trenger oss.

Vi håper imidlertid at dette også styrkes i forskriftene til den nye loven. Dersom det skal være en reell fullføringsrett, må alle skoler kunne ta inn alle søkere på lik linje. Fullføringsretten har liten verdi om de voksne fremdeles kommer sist i køen. Vi håper også at forskriftene kan rydde bort hindringer privatskolene nå har til å gi et tilbud som alltid er til elevens beste. Vi har for eksempel nå ikke lov til å la en elev ta et kurs om igjen, mens vi ser at akkurat det kan være avgjørende for den enkelte eleven.

Vi har yrkesfaglige elever på våre skoler, og mange trenger særskilt oppfølging også i lærlingetiden. Denne veiledningen inn i arbeidslivet bør også kunne være en del av både den offentlige og private skolens oppgave.