Regjeringen vil skjerme de ideelle aktørene på helse- og sosialfeltet

Næringsminister Iselin Nybø har statsrådsansvar for anskaffelsesregelverket. (Foto: NFD/Øyvinn Myge)

Regjeringen har bestemt at ideelle organisasjoner som Blå Kors skal slippe å konkurrere med kommersielle aktører om helse- og sosialtjenester. Dette gjelder både på statlig og kommunalt nivå.

Signalet har lenge vært klart fra regjeringen om at ideelles andel av velferdstjenestene i løpet av de nærmeste årene skal øke til 10 prosent av spesialisthelsetjenesten og 40 prosent av institusjonsplassene i barnevernet. Imidlertid har politikere og byråkrater vært redde for å benytte seg av anbudsrunder forbeholdt ideelle. Frykten har vært der for vanskeligheter med EØS-tilsynet ESA og mulige erstatningskrav fra kommersielle aktører.

Næringsminister Iselin Nybø (V), som har statsrådsansvar for anskaffelsesregelverket, understreker i en pressemelding at regjeringen ønsker å bevare mangfoldet i helse- og sosialtjenestene ved å gjøre det lettere å bruke ideelle leverandører. Anskaffelsesregelverket vil nå åpne for at staten og kommunene kan utnytte handlingsrommet til kun å bruke ideelle aktører ved kjøp av helse- og sosialtjenester.

Valgfrihet for brukerne

– Mer mangfold blant de som tilbyr helse- og sosialtjenester gir valgfrihet for brukerne. På den måten kan folk selv bestemme hva som passer best i deres liv, sier Nybø.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Foto: BFD)

Hennes regjeringskollega, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), gleder seg over at hans regjering er tydelig på ønsket om å styrke ideelle aktørers posisjon:

– Historisk har ideelle aktører sett utfordringer i samfunnet og tatt ansvar. Det vil vi at de fortsatt skal gjøre, og jeg er derfor veldig glad for at vi nå åpner for å skjerme ideelle aktørene i konkurranser om kjøp av helse- og sosialtjenester, sier han.

I strid med EØS-retten?

Regjeringen er av den formening at EØS-avtalen åpner for innføring av forskriftsbestemmelser av den typen som nå er vedtatt. Forholdet til EØS er likevel ikke avklart. Det hele kan resultere i en fremtidig kalddusj. EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) har stilt spørsmål ved om reguleringen er i strid med EØS-retten. Det betyr at oppdragsgivere, som benytter seg av muligheten til å reservere konkurranser for ideelle, kan risikere erstatningssøksmål dersom det senere skulle vise seg at forskriftsbestemmelsene allikevel er i strid med EØS-avtalen.

Kjell Ingolf Ropstad tror imidlertid at den økonomiske risikoen ikke vil være veldig stor. Til avisa Vårt Land sier han:

– Hvis det i verste fall skulle ende med et tap i EFTA, så må motparten påvise at de ville vunnet kontrakten og hva de har krav på. Uansett handler dette om politisk vilje. Dette er et veldig sterkt signal fra regjeringen.

– Gleder oss

Generalsekretær Kjetil Haga i Blå Kors tenker det handler om å være både realist og optimist.

– Vi gleder oss over de gode forutsetninger den nye forskriften vil bety for Blå Kors og andre ideelle aktørers virke i samfunnet. Dette er en tillitserklæring til oss ideelle, og vi vil ta godt vare på muligheten ved å sørge for gode tjenester med god kvalitet der vi får muligheten. Vi håper og tror at det finnes politisk mot og vilje til i større grad å slippe til de ideelle, sier generalsekretæren.