Ansatte ved hovedkontoret

Ledergruppen

Marked og kommunikasjon

Forebygging

Internasjonalt

Blå Kors Ung

HR og administrasjon

Eiendom

Økonomi

IT-avdelingen

Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet