Ansatte ved hovedkontoret

Ledergruppen

Marked og kommunikasjon

HR og administrasjon

Forebygging

Divisjon for barn, omsorg og frivillighet

Internasjonalt

Blå Kors Ung

Eiendom

Økonomi

IT-avdelingen