Ansatte ved Blå Kors hovedkontor

Marked og kommunikasjon

HR og administrasjon

Internasjonalt

Blå Kors Ung

Eiendom

Økonomi

IT-avdelingen

Nasjonale ledere og frivillighet