Ansatte ved hovedkontoret

Ledergruppen

Marked og kommunikasjon

HR og administrasjon

Forebygging

Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet

Internasjonalt

Blå Kors Ung

Eiendom

Økonomi

IT-avdelingen