Bærekraft

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Alle målene henger sammen og fremgang mot det ene vil også bidra til å oppnå de andre. Målene er tydelig; ingen skal etterlates. Et fokus Blå Kors har jobbet med i over 100 år. 

Underoverskrift forklarer hva seksjonen under handler om

I fattige land skaper svak alkohollovgivning og aggressiv markedsføring av alkohol store samfunnsproblemer. WHO har identifisert alkohol som en av de største risikofaktoren for funksjonshemning og tidlig død.  

Bruken av ulike rusmidler øker samtidig. Dette truer barn og unges livsvilkår og gjør det vanskeligere å nå FNs bærekraftsmål, blant annet:

 • Mål 1: utrydde fattigdom
 • Mål 2: utrydde sult
 • Mål 8: fremme anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vår internasjonal oppgave er derfor å:

 • Forhindre og redusere skadelig bruk av alkohol og ulovlige stoffer
 • Hjelpe til med å begrense negative helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av skadelig bruk.
 • Bidra til gjennomføringen av en bedre ruspolitikk på lokalt og internasjonalt nivå.   

Internasjonalt arbeid jobber med å oppnå:

 

Mål 3 – God helse

Delmål 3.5 handler om styrking av forebygging og behandling av misbruk, noe vi jobber aktivt med i Øst-Afrika. Å oppnå delmål 3.5 spiller en viktig rolle i å oppnå mål 3, som er å sikre god helse og fremme livskvalitet til alle, uansett alder.

Våre prosjekter har også har potensiale til å nå:

 • Delmål 3.6: redusere antall trafikkulykker
 • Delmål 3.3: redusere spredningen av smittsomme sykdommer som HIV/AIDS

Begge disse to delmålene er tett knyttet til bruken av rus.

Mål 4 – God utdanning

I våre prosjekter fokuserer vi på utdanning, livsmestring og deltagelse i lokalmiljø, og vi ved å oppfordre til livsmestrings muligheter for alle jobber vi med å oppnå mål 4 og delmål 4.7.

 • Mål 4: God utdanning  
 • Delmål 4.7: Forsikre seg at alle elever og studenter skal tilegne seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling


Mål 5 – Likestilling mellom kjønnene

Målet med våre prosjekter er å gjøre utdanning for en bærekraftig livstil tilgjengelig for absolutt alle, dette inkluderer et sterkt fokus på likestilling og styrke jenter og kvinners stilling (mål 5). Å styrke jenter og kvinners stilling vil bidra til å oppnå delmål 5.2

 • Delmål 5.2: avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner som er spesielt sårbare når alkohol er involvert.