Blå Kors’ toårsmeldinger

Hvert annet år arrangerer Blå Kors sin generalforsamling, organisasjonens høyeste organ. Her samles Blå Kors’ medlemmer, organisasjonsmedlemmer og representanter for Blå Kors’ virksomheter. En av hovedoppgavene deres er å vurdere og drøfte arbeidet i de to årene som er gått siden sist. Har vi nådd våre målsettinger? Hvor i vårt arbeid har det gått bra? Hvor har det ikke gått så bra? Hva kan vi lære av det for framtiden?

Til hjelp for generalforsamlingens drøftinger legger landsstyret fram sin toårsmelding. Her berettes det om alle sider i det mangfoldige Blå Kors-arbeidet i Norge. Nedenfor finner du lenker til de siste meldingene, alle i nedlastbar pdf-format.

Blå Kors’ TOÅRSMELDING 2016-2018 ble behandlet og godkjent av Blå Kors generalforsamling i mai 2018.

Her kan du laste ned tidligere årsmeldinger (fra 2002 og framover).