Vedtekter

Vedtektene for Blå Kors Norge ble sist revidert under generalforsamlingen i 2016.

Hva finner du i Blå Kors’ vedtekter?

  • en definisjon av hva Blå Kors er
  • regler for Blå Kors generalforsamling, organisasjonens høyeste organ, som arrangeres annethvert år
  • regler for Blå Kors landsstyre som leder organisasjonen mellom generalforsamlingene
  • regler for organisasjon, økonomi og eiendomsforvaltning
  • regler for vedtektsendringer og oppløsning/opphør av enheter i Blå Kors

Her kan du laste ned Vedtekter for Blå Kors Norge i pdf-format (sist endret i mai 2016).

Da Blå Kors også har en rekke foreninger er det utviklet standardvedtekter for disse.

Her kan du laste ned Standard vedtekter for foreninger i Blå Kors Norge i pdf-format (vedtatt 2015).

Etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte, tillitsvalgte og tidgivere i Blå Kors.

Her kan du laste ned Etiske retningslinjer for Blå Kors i pdf-format (vedtatt i mars 2017).