Vedtekter

Vedtektene for Blå Kors Norge ble sist revidert under generalforsamlingen i 2022.

Innhold i vedtekter for Blå Kors

  • en definisjon av hva Blå Kors er
  • regler for Blå Kors generalforsamling, organisasjonens høyeste organ, som arrangeres annethvert år
  • regler for Blå Kors landsstyre som leder organisasjonen mellom generalforsamlingene
  • regler for organisasjon, økonomi og eiendomsforvaltning
  • regler for vedtektsendringer og oppløsning/opphør av enheter i Blå Kors

Da Blå Kors også har en rekke foreninger er det utviklet standardvedtekter for disse. Vedtektene ble vedtatt av landsstyret i 2015.

Etiske retningslinjer

Blå Kors’ etiske retningslinjer ble sist revidert i mars 2017 og gjelder for alle ansatte, tillitsvalgte og tidgivere i Blå Kors.