Ulikhetene i Norge vokser – Pareto Bank gjør en forskjell

header

En lørdag i sommervarmen setter tre fulle busser fra Blå Kors barnas Stasjon Oslo, kursen mot Tryvann. Målet er klatreparken Høyt og lavt.  

Hele 80 påmeldte deltakere er både spente og forventningsfulle. Noen av familiene var med på samme aktivitet i fjor, og noen er helt ferske. 

En mamma forteller at datteren har sovet dårlig i natt. Hun var med i klatreparken i fjor – og hun gleder seg sånn!

Målfrid Sandkjær, miljøterapeut

Det er Pareto Bank som står for dagen. Banken har samarbeidet med Blå Kors siden 2021. Deltakere fra prosjektgruppa i banken, er klare for klatreløypene. Denne gruppen jobber ekstra tett med å utvikle samarbeidet, som fokuserer på positive bidrag for barn og unge gjennom Blå Kors sine tilbud.

Engasjert gjeng fra prosjektgruppa i Pareto Bank! Her er Mariann Heggelien, Mille Sofie Fredly, og Mariann Olsen sammen med Jessica S. Lyche, kommersiell leder i Blå Kors.

Som næringslivspartner er det viktig for oss å konkret bidra til et mer inkluderende samfunn. Kan vi tilrettelegge gjennom aktiviteter som denne, gjør vi det gjerne!

Caroline Sem Kristoffersen, markedssjef i Pareto Bank

Blå Kors barnas stasjon Oslo stiller med ansatte og frivillige. Slike dager er noe utenom det vanlige, og en ekstra bonus å kunne tilby familiene.

Blå Kors barnas stasjon er et inkluderingstilbud for familier der summen av belastninger i hverdagen har blitt for stor. Stasjonen tilbyr veiledning, aktiviteter og måltider for hele familien.

Blå Kors har tilbud og aktiviteter for familier som strever. Med din gave kan vi nå flere!

Behov for inkluderende tiltak

Både stasjonen, og Blå Kors sine øvrige tilbud merker pågang. Ulikhetene i Norge vokser, og konsekvensene av utenforskap er store. For et barn er opplevelsen av å være utenfor noe av det vondeste som finnes. De kjenner ofte på ensomhet og skam.

armer
  • 3 av 10 barn og unge opplever bekymring i hverdagen for ikke å bli invitert på sosiale aktiviteter.
  • 1 av 4 har ikke kunnet delta på sosiale aktiviteter eller fritidsaktiviteter på grunn av familiens økonomiske situasjon

Dette viser en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos, på vegne av Blå Kors (2023).

Mange av familiene som bruker stasjonen i Oslo, befinner seg i lavinntekt. Noen har lite nettverk, og språk kan være en barriere. Felles for alle, er at de ønsker det beste for seg og sin familie, og jobber for å få til akkurat det.

Å ha en engasjert og dedikert samarbeidspartner er gull verdt. Pareto Bank har bidratt til at flere hundre familier får gode opplevelser gjennom aktiviteter og ferier!

Kathrine Toppe, markedsrådgiver i Blå Kors og relasjonsansvarlig

Et forebyggende perspektiv er viktig. Utenforskap er knyttet til større sjanse for å oppleve fysiske og psykiske plager, falle ut av skole, og bli stående utenfor arbeidslivet. Sammenhengen mellom rusavhengighet, psykisk uhelse og sosialt utenforskap er også sterk.

Blå Kors jobber forebyggende, og med ekstra styrke fra næringslivet, når vi flere. Klatreparken byr på løyper med ulikt ferdighetsnivå, og hele familien kan delta.

For noen er målet å fullføre rød løype, og for andre er målet å faktisk bli med på turen. Det er viktig å måle fremgangen og seire ut fra hvor man starter.

Vi har et stort behov for inkluderingsaktiviteter. Partnere som Pareto Bank bidrar til det viktige arbeidet med sosial bærekraft. Ingen kan gjøre alt alene, og vi trenger hverandre!

Jessica S. Lyche, kommersiell leder i Blå Kors

Felles erfaringer og styrket nettverk

I løpet av dagen er det flere av deltakerne fra stasjonen som finner tonen. Det hjelper at det faktisk er ganske så skummelt for noen å klatre flere meter over bakken – selv festet til en zip-line.

Det er verdifullt at familiene får dele opplevelsen sammen som familie, i tillegg til å dele den med de andre familiene de treffer gjennom dagen.

Med en felles opplevelse i erfaringssekken, er det lettere å fortsette samtalen når man møtes igjen på middag hos stasjonen. Å dele opplevelser og mestring, bygger relasjoner.

Kanskje det nye venneparet med familier kan møtes igjen på skogturen som stasjonen arrangerer til uka? Slik blir enkeltopplevelsene viktige byggesteiner for et større nettverk og flere å spille på når hverdagen er tøff.

Blå Kors setter stor pris på nok en vellykket aktivitet sammen med Pareto Bank. Sammen når vi vi ut til enda flere!

Én ting er å ta med seg en gjennomført klatrerute hjem. En annen ting er å ta med seg et styrket nettverk. Erfaringene har positive ringvirkninger. Derfor er de så viktige!

Målfrid, miljøterapeut i Blå Kors barnas stasjon Oslo