Slik kan din menighet bidra

Støtt oss ved å ta inn annonse eller plakat

Har dere litt plass til overs i menighetsbladet? Mange barnefamilier vi møter, trenger veiledning, varme måltider og penger til klær og utstyr. Blå Kors er klare for å hjelpe, og trenger all støtten vi kan få.

Sett gjerne inn en annonse i menighetsbladet deres som oppfordrer lesere til å støtte Blå Kors sitt arbeid.

Har dere ikke menighetsblad?

  • Printe ut en plakat og heng den opp i menighetens lokaler
  • Del Blå Kors sitt vipps-nummer 13130 på deres Facebook-sider.

Last ned digital annonse her:

Last ned annonse til trykk (med skjæremerker) her:

Midlene når frem. Her kan du lese om hva pengene bidrar til. Blå Kors er også medlem av Innsamlingskontrollen.

Dersom dere ønsker å støtte et øremerket formål eller har spørsmål om samarbeid, kontakt markedsrådgiver Kathrine Toppe.

Derfor er deres støtte viktig

I over 100 har Blå Kors jobbet med oppvekst, avhengighet og inkludering. Vi støtter familier som strever, og tilbyr behandling, veiledning og gode opplevelser. Dette er viktig fordi:

  • Over 1 av 10 barn vokser opp med en forelder med et alvorlig alkoholmisbruk eller alvorlig psykisk lidelse.
  • Vi lever i en tid der levekostnadene er høye. Det de som har minst som får det verst. Utfordringene forverrer situasjonen til som allerede har det vanskelig hjemme.
  • Med menighetens støtte kan vi gi flere barn og unge en tryggere barndom. Blå Kors-arbeidet bygger på et kristent og diakonalt menneskesyn.

Ressurser til gudstjeneste og kollekt

Her er noen ressurser som kan tas i bruk i gudstjenester eller på møter med kollekt / innsamling til Blå Kors.

Forslag til kunngjøringstekst/Informasjon om innsamlingen:

Ofringen i dag går til Blå Kors sitt landsomfattende arbeid. De jobber for et inkluderende samfunn, en trygg oppvekst og med å redusere skadevirkninger av alkohol og annen avhengighet.

Blå Kors tilbyr behandling, har tilbud for barnefamilier og pårørende, og jobber forebyggende. Tilbudene er gratis. For å nå flere, trenger Blå Kors pengestøtte. Takk for den viktige gaven du gir!

Dersom du ønsker litt mer informasjon å dele i gudstjenesten, kan du også ta i bruk denne powerpointpresentasjonen med litt fakta og bilder.

Her finner du også noen forslag til bønner, salmer og lovsanger på bokmål og nynorsk som kan tas i bruk i en gudstjeneste med kollekt til Blå Kors.

Film som kan vises under gudstjenesten:

En film om å vokse opp med en utrygg barndom (1 min)

På vår Youtubekanal finner du flere filmer som kan brukes i gudstjeneste eller på møter.

SLIK KAN DU STØTTE

VIPPS:   13130 (valgfritt beløp)

Bankkonto:   3201 52 74165

Andre måter å bidra

Kun kreativiteten setter en stopper. Her er et par forslag til andre aktiviteter:

  • Arranger støttekonsert til inntekt for Blå Kors. Inviter lokale kor og artister. Hva med for eksempel en sommerkonsert til inntekt for Blå Kors ferier?
  • Inviter til temakveld om alkohol, annen rus eller avhengighet. Ta kontakt om dere ønsker å invitere noen fra Blå Kors til å holde foredrag, enten fysisk eller digitalt. Hva med for eksempel foreldreforedrag om tenåringer og rusmidler eller drikkepress og alkoholvaner?
  • Ta kontakt med med en lokal Blå Kors virksomhet. Hør om det er noe dere kan samarbeide om eller bidra til, for eksempel gjennom innsamling, bønn eller frivillig arbeid.

Spørsmål? Ta kontakt!

Janne Dale Hauger

Rådgiver Forebygging
+4740514194

Relaterte ressurser: