Barn og unge oppvokst i hjem med rus

«Å snakke med en person som forstår hva du sier har vært en tøff, men velkommen opplevelse.
Nå skal jeg la det handle om meg, nå kan jeg ikke ta vare på foreldrene mine lenger


– tidligere bruker av Blå Kors kompasset

Bakgrunn

Alkohol er det mest utbredte rusmiddelet i det norske samfunnet, og alkoholmissbruket er nesten ti ganger så stort som annet rusmisbruk. Alkoholproblemer vil ofte bli bagatellisert blant folk flest. Blå Kors kompasset er opptatt av hvilke konsekvenser voksnes alkohol-eller annen rusbruk har for barn og unge som vokser opp med dette.

Mål og aktiviteter

Blå Kors kompasset tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet er gratis og ungdommen tar selv direkte kontakt. Vi har avdelinger i Bergen, Sandnes, Oslo, Trondheim og Tromsø og Lillehammer. I tillegg har Kompasset landsdekkende tilbud med terapi på nett.

Kompasset har eksistert i 10 år og over 1.000 ungdommer har hittil fått støtte og hjelp av tilbudet vårt.

Blå Kors kompasset tilbyr:

  • Rådgiving til foreldre, lærere, helsepersonell og andre
  • Individualterapi
  • Terapi på nett
  • Gruppeterapi
  • Par-, familie- og nettverkssamtaler
  • Foredrag og undervisning

Vil din bedrift bidra til å styrke tilbudet?

Behovet for å styrke tilbudet med terapeuter er stort da pågangen er større enn det vi har kapasitet til med dagens bemanning. Om dere ønsker å støtte dette arbeidet kan dette gjøres ved å sette inn en gave på kontonummer 3201 52 74165 merket Blå Kors kompasset. For mer informasjon kontakt Fundraisingsjef Anne Kjersti Kværner eller send en mail på giver@blakors.no

Ønsker din bedrift mer informasjon om arbeidet? Kontakt oss for et mulig samarbeid.

Blå Kors kompasset tilbyr gratis terapi på nett