En ferie å glede seg til

Bakgrunn

Mange familier i Norge har ulike utfordringer knyttet til rus i nære relasjoner, fattigdoms problematikk og/eller psykiske lidelser. Barn i disse familiene kan ofte oppleve at foreldrene ikke klarer, har overskudd eller midler til å skape gode og trygge ferieopplevelser for familien.

Mål og aktiviteter

Blå Kors ferier har som målsetting å være et landsdekkende ferietilbud for sårbare og vanskeligstilte familier. Feriene gir mulighet for gode opplevelser sammen, morsomme aktiviteter, samt opplevelse av mestring og mening. Blå Kors Ferier legger til rette for at barn og unge skal få trygge opplevelser sammen med sine foreldre.

Støtt Blå Kors sitt feriearbeid bland barn, unge og familier

Blå Kors ferier tilbyr:

  • Tilrettelagte ferietilbud i skoleferier, høytider og helger
  • Gratis overnatting i samarbeid med 25 campingplasser i Norge
  • Gratis hotellovernattinger i samarbeid med hoteller i Oslo og Kristiansand

Vil din bedrift bidra til å styrke tilbudet?

Behovet for å styrke Blå Kors ferier er stort da vi hvert år må avvise mange familier som søker om å få plass . Om dere konkret ønsker å støtte dette arbeidet kan dette gjøres ved å sette inn en gave på kontonummer 3201 52 74165 merket Blå Kors ferier. For mer informasjon kontakt Fundraisingsjef Anne Kjersti Kværner eller send en mail på giver@blakors.no

Ønsker din bedrift mer informasjon om arbeidet? Kontakt oss for et mulig samarbeid.