Sårbare familier

Bakgrunn

Foreldre i vanskelige livssituasjoner kan mangle overskuddet som skal til for å gi barna tilstrekkelig omsorg og støtte. Det anslås at 410 000 barn lever med foreldre med psykiske utfordringer, og at 2 – 3 barn i hver klasse har foreldre som missbruker alkohol. Med god oppfølging og riktige tiltak vil mange av disse familiene og barna kunne klare seg bra.

Mål og aktiviteter

Blå Kors barnas stasjon er for familier i sårbare livssituasjoner med minst et barn i alderen 0 – 12 år samt gravide. Tilbudet er gratis, familiene trenger ingen henvisning og får rask støtte og hjelp. Alle deltakerne får et tilpasset opplegg etter familienes behov og mål.

Barnas Stasjon har 9 lokasjoner i Norge (Askøy/Bergen, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Kristiansand/Mandal, Oslo, Trondheim).

Tre barn som lager mat sammen

Blå Kors barnas stasjon tilbyr:

  • Samtaler – individuelt og i gruppe
  • Gruppetilbud
  • Foreldrestøttende kurs
  • Turer, aktiviteter og ferier
  • Klær, sko og utstyr
  • Spesielle tilbud for eldre søsken

Vil din bedrift bidra til å styrke tilbudet?

Behovet for å styrke Barnas Stasjons tilbud og aktiviteter er stort da pågangen og antallet familier er økende. Om dere konkret ønsker å støtte dette arbeidet kan dette gjøres ved å sette inn en gave på kontonummer 3201 52 74165 merket Blå Kors barnas stasjon. For mer informasjon kontakt Fundraisingsjef Anne Kjersti Kværner eller send en mail på giver@blakors.no

Ønsker din bedrift mer informasjon om arbeidet? Kontakt oss for et mulig samarbeid.
Jente med langt hår som blåser såpebobler