Testamentarisk gave og arv

Du kan bety noe for en som trenger det, også når du er borte. Blå Kors har gjennom 114 år vært tilstede i Norge for å gjøre en forskjell for sårbare barn, unge og voksne som trenger støtte og hjelp. Vi er der for barn og unge som har vokst opp i hjem med rus. Vi er der for sårbare familier i hverdag, ferier og høytider.

Hva er en testamentarisk gave?

En testamentarisk gave er en gave du setter av i ditt testamente. Du velger selv hvor stor andel du ønsker å gi til et ideelt formål, men det er viktig at du følger gjeldende lovverk.

Blå Kors samarbeider med Innsamlingsrådet og 36 andre organisasjoner om å løfte frem temaer rundt testamentariske gaver og arv. Les mer om dette initiativet her: “la ditt hjerte banke videre for din hjertesak

Ønsker du å tilgodese Blå Kors i ditt testamente eller har spørsmål om arv, er du velkommen til å ta en uforpliktende samtale med oss. Du kan kontakte Anne Kjersti Kværner direkte, ringe Blå Kors på 22 03 27 40 eller sende en e-post til giver@blakors.no

Hvem kan arve?

Et testament sikrer at det dine eiendeler og midler fordeles slik du ønsker det. Din gave gjør det mulig for oss å fortsette vårt arbeid for barn, unge og voksne som direkte eller indirekte blir berørt av avhengighet.

Hvis du har livsarvinger, dvs barn eller etterkommere av egne barn, har de rett på 2/3 av arven, begrenset oppad til kr. 1.000.000 pr barn eller 200.000 kr per barnebarn. Dette kalles pliktdelsarv. Formue ut over dette kan du disponere gjennom ditt testamente. Har du ikke livsarvinger, kan du disponere over hele formuen gjennom et testamente. Om du ønsker å tilgodese et bestemt formål kan dette angis i testamentet.

Hvordan sette opp et testamente?

 • Testamentet bør dateres. Hvis det finnes flere testamenter med motstridende innhold, gjelder det nyeste testamentet. Hvis det ikke er motstridende innhold, gjelder alle testamentene.
 • Testators fødselsnummer bør være med for tingretten bruker dette ved oppbevaring av testamentet.
 • Vitner må bekrefte at det er et testamente og at dette er skrevet av testators ved egen fri vilje.
 • To testamentvitner må undertegne testamentet i tillegg til testator.
 • Vitnene må være over 18 år, myndige, ikke være tilgodesett i testamentet og ikke ha noe tjenesteforhold til Blå Kors/personer som er ansatt i organisasjonen.
 • Vitnene må undertegne med testators tilstedeværelse.
 • Testamentet kan bli kjent ugyldig dersom det ikke fyller de juridiske formkravene.

Oppbevaring av testamente

 • For å være sikker på at testamentet blir åpnet når du er borte anbefaler vi å sende inn testamentet til oppbevaring hos nærmeste tingrett. Alle dødsfall blir meldt dit, og da vil tingretten varsle alle som er tilgodesett i testamentet dersom de er identifisert med navn og fullt fødselsnummer.
 • Tingretten tar et lite engangsgebyr for å oppbevare testamentet.

Trenger du hjelp?

 • Det er strenge krav til hvordan testamenter må utformes. Ta kontakt med en advokat om du er usikker, eller direkte med Blå Kors. Dersom du sitter i uskiftet bo etter avdød ektefelle, bør du uansett kontakte advokat.
 • Vi legger stor vekt på å gjøre opp boet på en respektfull måte, i tråd med dine ønsker slik de er nedfelt i testamentet.
 • Vi sørger alltid for at alle utgifter blir betalt og at gravminnet er sikret med gravstein, blomster og stell av graven for hele gravens festetid, hvis ikke du i testamentet selv har bestemt noe annet.

Overføring av arven til Blå Kors

Til de som gjør opp dødsboet: Overføringen må merkes med avdødes navn og settes inn på vårt kontonummer 3201.52.74165

Ønsker du mer informasjon om arv og testament? Les mer på detgodetestament.no