Testamentarisk gave og arv

Du kan bety noe for en som trenger det, også når du er borte. En testamentarisk gave er svært viktig for oss i arbeidet for barn og unge som vokser opp i hjem med avhengighet og sårbare familier som på ulike måter sliter for å få til et godt liv.

Blå Kors har gjennom 114 år vært tilstede i Norge for å gjøre en forskjell for sårbare barn, unge og voksne som trenger støtte og hjelp. Vi er der for barn og unge som har vokst opp i hjem med rus. Vi er der for sårbare familier i hverdag, ferier og høytider.

Blå Kors samarbeider med Innsamlingsrådet og 36 andre organisasjoner om å løfte frem temaer rundt testamentariske gaver og arv. Les mer om dette initiativet her: “la ditt hjerte banke videre for din hjertesak

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.

Ønsker du å tilgodese Blå Kors i ditt testamente eller har spørsmål om arv, er du velkommen til å ta en uforpliktende samtale med oss. Du kan kontakte Anne Kjersti Kværner direkte, ringe Blå Kors på 22 03 27 40 eller sende en e-post til giver@blakors.no

Hvem kan arve?

Et testament sikrer at det dine eiendeler og midler fordeles slik du ønsker det. Din gave gjør det mulig for oss å fortsette vårt arbeid for barn, unge og voksne som direkte eller indirekte blir berørt av avhengighet.

Hvis du har livsarvinger, dvs barn eller etterkommere av egne barn, har de rett på 2/3 av arven, begrenset oppad til kr. 1.000.000 pr barn eller 200.000 kr per barnebarn. Dette kalles pliktdelsarv. Formue ut over dette kan du disponere gjennom ditt testamente. Har du ikke livsarvinger, kan du disponere over hele formuen gjennom et testamente. Om du ønsker å tilgodese et bestemt formål kan dette angis i testamentet.

Senioradvokat Jacob Winderen Lindegaard i Kvale advokatfirma gir gode råd til deg som skal skrive testament:

 • 1. Få en oversikt over verdiene dine

  Lag en oversikt over hus og eiendom, bankinnskudd, verdipapirer og eventuelt løsere.
 • 2. Snakk med dine nærmeste

  Dermed kan du sikre at testamentet ikke bare blir i henhold til dine ønsker – men også de andres ønsker.
 • 3. Fordel verdiene dine

  I testamentet angir du hvem som skal ha hva, og oppgi gjerne i prosenter.
 • 4. Skaff to vitner

  Testamentet må undertegnes av deg og bevitnes av to personer over 18 år.
 • 5. Sørg for trygg oppbevaring

  For å være sikker på at testamentet blir åpnet når du er borte anbefaler vi å sende inn testamentet til oppbevaring hos nærmeste tingrett. Alle dødsfall blir meldt dit, og da vil tingretten varsle alle som er tilgodesett i testamentet dersom de er identifisert med navn og fullt fødselsnummer. Tingretten tar et lite engangs gebyr for å oppbevare testamentet.

Hvordan sette opp et testamente?

 • Testamentet bør dateres. Hvis det finnes flere testamenter med motstridende innhold, gjelder det nyeste testamentet. Hvis det ikke er motstridende innhold, gjelder alle testamentene.
 • Testators fødselsnummer bør være med for tingretten bruker dette ved oppbevaring av testamentet.
 • Vitner må bekrefte at det er et testamente og at dette er skrevet av testators ved egen fri vilje.
 • To testamentvitner må undertegne testamentet i tillegg til testator.
 • Vitnene må være over 18 år, myndige, ikke være tilgodesett i testamentet og ikke ha noe tjenesteforhold til Blå Kors/personer som er ansatt i organisasjonen.
 • Vitnene må undertegne med testators tilstedeværelse.
 • Testamentet kan bli kjent ugyldig dersom det ikke fyller de juridiske formkravene.

Trenger du hjelp med å skrive et testamente?

 • Det er strenge krav til hvordan testamenter må utformes. Ta kontakt med en advokat om du er usikker, eller direkte med Blå Kors. Dersom du sitter i uskiftet bo etter avdød ektefelle, bør du uansett kontakte advokat.
 • Vi legger stor vekt på å gjøre opp boet på en respektfull måte, i tråd med dine ønsker slik de er nedfelt i testamentet.
 • Vi sørger alltid for at alle utgifter blir betalt og at gravminnet er sikret med gravstein, blomster og stell av graven for hele gravens festetid, hvis ikke du i testamentet selv har bestemt noe annet.

Overføring av arven til Blå Kors

Til de som gjør opp dødsboet: Overføringen må merkes med avdødes navn og settes inn på vårt kontonummer 3201.52.74165

Ønsker du mer informasjon om arv og testament? Les mer på detgodetestament.no