Testamentarisk gave og arv

Mange velger å gi en slik gave, og snakker åpent med sine nærmeste om hva de ønsker. Dette bidrar til å skape forståelse, og luket bort kilder til uenighet. Nå og i fremtiden.

For Blå Kors er testamentariske gaver et kjærkomment tilskudd. Dette kan bety at vi kan gjøre en større innsats for barn og unge som vokser opp i hjem med rus og alkohol, og personer som på grunn av avhengighet sliter med å få et trygt og menigsfylt liv.

Hvem kan arve?

Et testament sikrer at det dine eiendeler og midler fordeles slik du ønsker det. Hvis du har livsarvinger, dvs. barn eller etterkommere av egne barn, har de rett på 2/3 av arven, begrenset oppad til kr. 1.000.000 pr barn eller 200.000 kr per barnebarn. Dette kalles pliktdelsarv.

Formue ut over dette kan du disponere gjennom ditt testamente.

Har du ikke livsarvinger, kan du disponere over hele formuen gjennom et testamente. Om du ønsker å tilgodese et bestemt formål kan dette angis i testamentet.

Senioradvokat Jacob Winderen Lindegaard Kvale Advokatfirma gir gode råd til deg som skal skrive testament

En advokat som smiler
 • 1. Få en oversikt over verdiene dine

  Lag en oversikt over hus og eiendom, bankinnskudd, verdipapirer og eventuelt løsere.
 • 2. Snakk med dine nærmeste

  Dermed kan du sikre at testamentet ikke bare blir i henhold til dine ønsker – men også de andres ønsker.
 • 3. Fordel verdiene dine

  I testamentet angir du hvem som skal ha hva, og oppgi gjerne i prosenter.
 • 4. Skaff to vitner

  Testamentet må undertegnes av deg og bevitnes av to personer over 18 år.
 • 5. Sørg for trygg oppbevaring

  For å være sikker på at testamentet blir åpnet når du er borte anbefaler vi å sende inn testamentet til oppbevaring hos nærmeste tingrett. Alle dødsfall blir meldt dit, og da vil tingretten varsle alle som er tilgodesett i testamentet dersom de er identifisert med navn og fullt fødselsnummer. Tingretten tar et lite engangs gebyr for å oppbevare testamentet.

Huskeliste når du skriver et testament

Et testament har noen krav vi kaller formkrav som må oppfylles for at testamentet skal være gyldig. Her kommer noen punkter du må huske på:

 • Testamentet skal være skriftlig
 • Det må fremgå av testamentet hvem som skal arve, og hva den enkelte skal arve
 • Testamentet skal gjengi din frie vilje
 • Du må være ved full sans og samling når du undertegner. Det betyr at du ikke kan være beruset, påvirket av medisiner eller i psykisk ubalanse
 • Testamentet bør dateres. Dette er spesielt viktig hvis det er noen som helst mulighet for at testamentet kan bli endret senere
 • To vitner må sammen være til stede når du undertegner testamentet (eller vedkjenner deg din tidligere underskrift)
 • Vitnene, eller nære slektninger av dem, kan ikke bli tilgodesett i testamentet. Vitnene må være over 18 år og myndige
 • Vitnene må vite at det er et testament, men de trenger ikke å lese innholdet eller vite hva som står der
 • Hvis du har skrevet et testament tidligere, bør du skrive at det eldre testamentet tilbakekalles, og at kun det nye skal gjelde
 • Husk at kroneverdien endres over tid, så det kan være mer hensiktsmessig å gi en brøk eller en prosent av dine verdier, enn å gi et fast beløp

Det gode testament

Blå Kors samarbeider med Innsamlingsrådet og 41 andre organisasjoner om å løfte frem temaer rundt testamentariske gaver og arv. Les mer om Det gode testament.

En ung og en voksen dame ser på hverandre og smiler

Trenger du hjelp med å skrive et testament?

 • Det er strenge krav til hvordan testamenter må utformes. Ta kontakt med en advokat om du er usikker
 • Dersom du sitter i uskiftet bo etter avdød ektefelle, bør du uansett kontakte advokat
 • Vi legger stor vekt på å gjøre opp boet på en respektfull måte, i tråd med dine ønsker slik de er nedfelt i testamentet
 • Vi sørger alltid for at alle utgifter blir betalt og at gravminnet er sikret med gravstein, blomster og stell av graven for hele gravens festetid, hvis ikke du i testamentet selv har bestemt noe annet

Har du behov for advokathjelp?

Besøk også advokatforeningens oversikt over advokater der du bor
advokatenhjelperdeg.no

Overføring av arven til Blå Kors

Ønsker du å tilgodese Blå Kors i ditt testamente eller har spørsmål om arv, er du velkommen til å ta en uforpliktende samtale med oss. Du kan kontakte Anne Kjersti Kværner direkte, ringe Blå Kors på 22 03 27 40 eller sende en e-post til giver@blakors.no

Til de som gjør opp dødsboet: Overføringen merkes med avdødes navn og settes inn på vårt kontonummer 3201.52.74165

Innsamlingskontrollen

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.