Trenger du hjelp?

Har du behov for akutt hjelp knyttet til rus- og/eller psykiske helseproblemer, ta kontakt med din fastlege eller, når legekontoret er stengt, legevakt (tlf. 116 117) i din kommune.

Fastlege/legevakt kan informere om det finnes et ambulant akutteam i ditt område. De vil også hjelpe deg med kontakt om nødvendig. Dette gjelder også om du er pårørende til en som trenger hjelp.

For medisinsk nødhjelp ring 113.

Trenger noen å snakke eller chatte med?