Aglo barnehager

I Aglo barnehager ser vi både enkeltbarnet og gruppa, og hva de er opptatt av. Ut ifra barnas interesser velger den enkelte avdeling tema som de som de fordyper seg litt i.

Aglo barnehager består av to barnehager i Stjørdal kommune i Trøndelag. Det er Aglo barnehage, Eventyrhuset på Skatval og Aglo barnehage, Sentrum i Stjørdal.

Vi legger til rette for aktiviteter på barnas vilkår. Det betyr at det fysiske miljøet skal innby til leik og aktiviteter både ute og inne. Leken får gode vilkår når den får utvikle seg i et dynamisk samspill mellom barna og omgivelsene.

Det viktigste vi kan gjøre er å se. Se hva barna er opptatt av og hva de opplever som meningsfullt. Det vi ser skal være retningsgivende for hvordan vi legger til rette for lekens vilkår og utvikling.