Blå Kors og Hvite Bånd Dagsenter

Blå Kors Bergen er en frivillig forening som i dag har møtevirksomhet, driver Dagsenteret, og utgir bladet Blåkorset. Her kan du se en presentasjonsvideo av Blå Kors og Hvite Bånds Dagsenter.

Dagsenteret

Blå Kors og Hvite Bånds Dagsenter i Magnus Barfots gate har vært i aksjon siden 1992 som et gatenært tilbud. Her kommer over 100 mennesker innom for frokost og middag og – et ord for dagen tre ganger i uken (tirsdag, onsdag og torsdag). Det er ca 25 frivillige med, og vi kan tilby  sosionomtjenester. Bergen Blå Kors og Bergen Hvite Bånd driver Dagsenteret. Senteret støttes økonomisk av Bergen kommune. Hver tirsdag kl 11.00 er det utdeling av matposer.

Hjelp oss å hjelpe!

Du kan støtte Blå Kors Bergen ved å gi din gave til konto 3000.18.20741. Ditt bidrag gjør at vi kan fortsette vårt arbeid for dem som sliter med rusavhengighet og arbeidet for de pårørende, både barn og voksne. Gaver over kr 500 er skattefrie: merk giroen med personnummer og «skattefri gave».

NB! Du kan også vippse en gave til Blå Kors Bergen.
Vi har Vipps-nummer 133981.

Fredagskafé, Kafé Lazarus

Kafé Lazarus drives sammen med flere menigheter i Bergen. Det er et tilbud på fredagskvelder til rusbrukere og vanskeligstilte i Bergen. Kaféen får støtte av Bergen kommune.

Formiddagstreff og andre arrangement

Blå Kors Bergen inviterer til formiddagstreff andre og fjerde mandag i måneden, kl 11.00-13.00. Her er det sang og andakt og god bevertning.

Det er også julefest samt vår- og høstbasar i løpet av året.

Bladet Blåkorset

Bladet Blåkorset kommer ut i et opplag på 1.200 eks fire ganger i året. Ta kontakt om du ønsker å annonsere. Adresse-endringer sendes til tore.vindenes@blakors.no.

Bladet sendes gratis til alle som ønsker det. 

Post- og besøksadresse:
Blå Kors og Hvite Bånd Dagsenter
Magnus Barfots gate 3
5015 BERGEN

Dette er våre støtteannonsører:

Grand Hotel Terminus
Jæger Automobil AS
Åsane Begravelsesbyrå
Grafisk Hus
Pro-Flex AS
Askøy Møbler
Hotel Augustin