Blå Kors Fredrikstad

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal virksomhet, og et av de større Blå Kors tiltak på landsplan. Den omfatter blant annet åtte forskjellige hovedvirksomheter, inklusive skolevirksomheten som er organisert som eget, heleid datterselskap av stiftelsen – Seiersborg videregående skole. Dette representerte ved årsskiftet 2016/2017 nesten 400 omsorgs-, botrenings-, arbeidsmarkedstiltak, trenings- og skoleplasser – i tillegg til Blå Kors sin varmestue i Fredrikstad.