Blå Kors Varmestua

Blå Kors Varmestua i Fredrikstad er et gatenært lavterskeltilbud drevet av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Det er et viktig møtested for rusavhengige i Fredrikstad. Et trygt og godt sted hvor en kan få et måltid mat. Stua er også en verdifull sosial arena.

Ved Blå Kors Varmestua arbeider en daglig leder og fire prosjektmedarbeidere. Sammen med cirka 30 tidgivere gjør de sitt ytterste for at Varmestua skal oppleves som et godt og trygt sted for gjestene.