Blå Kors boligtiltak Ålesund

Blå Kors boligtiltak Ålesund har avtale med Ålesund kommune om drift av 13 langtidsplasser og 3 midlertidig boliger for mennesker med rusrelaterte problem.

Blå Kors boligtiltak hvite husbygninger på rekke med garasje.

Blå Kors boligtiltak Ålesund har vært i drift siden desember 2006.

Boligtiltaket er døgnbemannet og tilbyr tett individuell oppfølging med fokus på botrening og omsorg. Vi arbeider for å gjøre den enkelte beboer i stand til å ta vare på egen helse, etablere positive fritidsaktiviteter, og bygge opp et positivt nettverk. 

I arbeidet vårt legges det stor vekt på å skape sosiale relasjoner gjennom aktiviteter og felles måltider på huset.

Aktiviteter og måltider er et velferdstiltak som er basert på frivillighet og gavemidler. Dette betyr at vi er avhengig av økonomisk støtte/gavemidler fra bedrifter, butikker, organisasjoner og privatpersoner for å kunne tilby dette.