Blå Kors boligtiltak, Bergen

Blå Kors boligtiltak Bergen er dessverre nedlagt. Informasjonen på denne siden vil derfor være utdatert.

holder til i Kalfarveien 102, 15 minutters gange fra Bergen sentrum. Vi har 12 plasser i Trinn 1 etter helse-og omsorgtjenesteloven, og 9 plasser i Trinn 2 etter sosialtjenesteloven, til utleie i samarbeid med Bergen kommunes sosialtjenester.

Målgruppe

Blå Kors boligtiltak, Bergen er et botilbud med tilsyn for personer med rusproblematikk og for vanskeligstilte boligsøkere. Personer som har et kjent rusproblem kan tas inn. Det er en forutsetning at personene som søkes inn ikke er i aktiv rus.

Målsettingen er å gi personer mulighet til å bo trygt og rusfritt, for å kunne ta tak i sine rus- og boligproblem.

Innsøking

Innsøking skjer via sosialtjenesten på dagtid. Det må stilles garanti til oppholdet fra NAV/sosialtjeneste før plassen kan tas i bruk.

Botiden

Botiden kan være fra noen dager til uker/måneder. I særskilte tilfeller kan botiden vare lenger.

Vi tilbyr

Et rusfritt botilbud med helse- og sosialfaglig personale som har kontakt med beboere med hensyn til oppfølging, veiledning og samtaler samt bistand til å kontakte etater og instanser ved behov. Det er personale til stede hele døgnet. Kontordelen er praktisk og skjermet fra fellesområdene, men likevel lett tilgjengelig for våre brukere.

Fysiske forhold

Kontorene ligger i 1. etasje. Rommene og fellesområdene i trinn I ligger i 2. og 3. etasje. Hyblene i trinn II ligger i 1. og 2. etasje. Fellesrom er i 2. etasje. Det er i alt 28 rom/hybler med litt forskjellig størrelse og utforming.

Rommene

Rommene i trinn I er ca 15 kvm og møblert med seng, hvilestol, TV-benk, skrivebord m/stol, kjøleskap, garderobeskap. Sengen er oppredd og det er håndkle. Det er mulighet for TV og trådløs internett. To og to rom har tilgang til samme toalett og bad m/varmekabler.

Hyblene

Hyblene i trinn II er på ca 18-20 kvm, og har eget kjøkken, bad og toalett m/varmekabler, mulighet for TV og trådløst internett. Møbleringen er seng, hvilestol, TV-/videobenk, skrivebord m/stol, kjøleskap, overskap og garderobeskap. Sengen er oppredd og det er også håndkle som skiftes hver uke.

Fellesområdene

I trinn I er det tilgang til felles stue med TV, vaskerom, felles bad og toaletter, trimrom, bibliotek med PC. Her er det et fullt utstyrt kjøkken med alt nødvendig utstyr for at flere kan lage mat samtidig. Det er eget spiserom med plass til 24 personer.

I trinn II er tilgang til felles stue med TV og vaskerom. Beboere i trinn II kan bruke alle fellesrom i trinn I.

Kontordelen

Kontordelen ligger i 1. etg med resepsjon/vaktrom og kontorer. De er skjermet fra fellesområdet, men allikevel lett tilgjengelig for våre brukere.

Informasjon til sosialtjenesten

Blå Kors boligtiltak, Bergen har driftsavtale med Bergen kommune om plasser for midlertidig botilbud. Ved ledig kapasitet kan vi ta inn personer fra andre kommuner og instanser.

Innsøking av beboere skjer muntlig på telefon. Når avtalen om inntak er gjort fakser eller sender på e-post sosialtjenesten en skriftlig garanti før inntaket blir effektuert. Garantien må inneholde, initialer og fødselsdato, perioden avtalen gjelder for.

Personalet ved Blå Kors boligtiltak, Bergen skal ha en forhåndssamtale med søker før avgjørelsen om inntak blir gjort. Slik samtale avtales per telefon.

Personer som er i aktiv rus eller synlig ruspåvirket kan ikke ta i bruk plassen før de er rusfri.

Henvendelser om inntak og selve inntaket til oss kan skje alle dager i kontortiden, med unntak av lørdag og søndag/helgedager.

Vår e-postadresse: post.nubbebakken@blakors.no

Blå Kors boligtiltak, Bergen er døgnbemannet med flere ansatte på dagtid. Kontorene ligger i 1. etasje i trinn I og personalet kan kontaktes hele døgnet ved behov. Vi forventer at beboerne går til ro på sine rom/hybler på natten.