Blå Kors boligtiltak Kristiansand

Hvem er vi?

Blå Kors boligtiltak Kristiansand åpnet i 2012, da med navn Blå Kors Sør Rehabilitering AS. Boligtiltaket er et leilighetsbygg med 21 boenheter i Kristiansand kommune, og er en del av prosjektet «Mer enn bolig». Målet for prosjektet er å bekjempe bostedsløshet og forebygge ny bostedsløshet blant vanskeligstilte rusmisbrukere. Tiltaket er et samarbeid mellom Husbanken, Kristiansand kommune og Blå Kors. Blå Kors boligtiltak Kristiansand eier og drifter boligtiltaket i nært samarbeid med Kristiansand kommune.

Målsetting

Våre leietakere skal bo godt og trygt. Våre leietakere skal få styrket sin boevne og redusert sitt rusbruk.

Hva gjør vi?

Vi tilbyr gode og trygge boliger for personer som sliter med å etablere seg på det ordinære boligmarkedet. Det ytes heldøgns oppfølging for våre leietakere i henhold til avtale med Kristiansand kommune. Vi tilbyr opptrening i de gjøremål og ferdigheter som kreves for å kunne bo godt i egen bolig og mestre egen hverdag. Vi tilbyr støttesamtaler vedrørende rusrelaterte problemer.

Vår oppfølging tilrettelegges i henhold til den enkeltes forutsetninger, mål og behov.
Vi yter bistand der det er behov for kontakt/samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet.

Om bygget

Bygget inneholder 21 leiligheter fordelt på to ett-roms og 19 to-roms-leiligheter. Alle leilighetene har eget bad, bod, og gode kjøkkenmuligheter.

Det er uttak for TV og internett i alle leiligheter. Hele bygget er tilrettelagt for rullestolbrukere og det er ellers god standard.

Bygget rommer også fellesstue med TV og dagens aviser, aktivitetsrom og hyggelige utearealer.

Henvendelse og boligtildeling

Boligene disponeres i sin helhet av Kristiansand kommune og det er kommunen ved Helse og mestring ved Forvaltning og koordinering som tildeler bolig og skriver husleiekontrakt.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Innbyggertorg. Det finnes også på Kristiansand kommunes hjemmeside under Helse og mestring/kommunale boliger.

Kontaktinformasjon kommune

Telefon

38 07 50 00 (sentralbord)

Postadresse

Helse og mestring
Postboks 4
4685 Nodeland

Besøksadresser

Innbyggertorg i Kvadraturen (Rådhuskvartalet), på Tangvall og på Nodeland

Bo- og rehabiliteringsenterets e-postadresse

ole.sodal@blakors.no