Blå Kors boligtiltak Tromsø

Målgruppen vår er eldre mennesker i aktiv rus, som kan ha somatiske og psykiske tilleggslidelser.

Vi har 12 omsorgsboliger på 42 kvadratmeter – med stue/kjøkken, soverom og bad. I tillegg er det felles tv-stue, kjøkken/spisestue, vaskerom og treningsrom. Sistnevnte rom benyttes både til planlagte aktiviteter og står til fri disposisjon av den enkelte beboer. Senteret har tre etasjer og har heis og fine uteområder med vandrehage og veranda. Vi har også en døgnbemannet personalbase på huset.

Boligene våre er for langtidsboende der Blå Kors gir hjemmebaserte tjenester i tråd med vedtak fra Tromsø kommune. Søknad på bolig sendes Tromsø kommune, som tildeler bolig og fatter vedtak etter hjelpebehov.

Blå Kors boligtiltak, Tromsø har et tett samarbeid med både boligtjenesten og helse- og omsorgstjenesten i Tromsø kommune. I tillegg har vi samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle offentlige instanser.

Vi samarbeider også med brukerorganisasjonene MARBORG og RIO. I tillegg samarbeider vi med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen og oppfordrer beboere til å benytte deres tilbud. Vi legger også til rette for den som ønsker samtale med en prest/teolog ved behov.

Botiltak har fokus på brukermedvirkning gjennom blant annet jevnlige husmøter for beboerne. Vi holder et faglig høyt nivå med spesielt fokus på traumebevisst omsorg med grunnlag i en recovery-holdning.

Søknad på bolig sendes til Tromsø kommune