Et rom med seng, sofa og bord på Blå Kors Bosenter Ålesund
Treningsrommet på Blå Kors Bosenter Ålesund

Blå Kors Bosenter Ålesund

Blå Kors Bosenter Ålesund har avtale med Ålesund kommune om drift av 14 langtidsplasser og et natthjem med tre plasser til kriseovernatting.

Bosenteret er et døgnbemannet bokollektiv med 14 hybelleiligheter for voksne mennesker med rusproblemer, og har vært i drift siden desember 2006.

Vi jobber med botrening og endringsprosesser hos personer med rusrelaterte problem. Vi arbeider for å gjøre den enkelte beboer i stand til å ta vare på egen helse, etablere positive fritidsaktiviteter og bygge opp et positivt nettverk.

Det legges stor vekt på å skape sosiale relasjoner gjennom aktiviteter og felles måltider på huset.

Utgifter til måltider og aktiviteter er basert på frivillighet og gavemidler, dette betyr at alle utgifter til dette må dekkes gjennom økonomiske støtte/gavemidler fra bedrifter, butikker, organisasjoner og privatpersoner.