Et barn får en god klem av en voksen vi ikke ser ansiktet til. Det er sol og sommer

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal virksomhet, og et av de større Blå Kors-tiltak på landsplan. Den omfatter blant annet 8 forskjellige hovedvirksomheter, inklusive skolevirksomheten, som er organisert som eget, heleid datterselskap av stiftelsen – Seiersborg videregående skole AS.

Dette representerte nesten 400 omsorgs-/botrenings-, arbeidsmarkedstiltaks-, trenings- og skoleplasser. I tillegg har vi Varmestua i Fredrikstad med rundt 30 av våre totalt over 100 tidgivere/frivillige som medarbeidere.

Felles for stiftelsens virksomheter, er formål om å bistå mennesker i sårbare livssituasjoner. Gjennom faglige gode tilbud gis omsorg og støtte, muligheter til ny læring og vekst, muligheter til økt mestring og bedret livskvalitet. Vår oppgave er å utøve nestekjærlighet og medmenneskelighet i ord og handling.