Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal virksomhet, og et av de større Blå Kors-tiltak på landsplan. Den omfatter blant annet 8 forskjellige hovedvirksomheter, inklusive skolevirksomheten, som er organisert som eget, heleid datterselskap av stiftelsen – Seiersborg videregående skole AS.

Dette representerte nesten 400 omsorgs-/botrenings-, arbeidsmarkedstiltaks-, trenings- og skoleplasser. I tillegg har vi Varmestua i Fredrikstad med rundt 30 av våre totalt over 100 tidgivere/frivillige som medarbeidere.

Felles for stiftelsens virksomheter, er formål om å bistå mennesker i sårbare livssituasjoner. Gjennom faglige gode tilbud gis omsorg og støtte, muligheter til ny læring og vekst, muligheter til økt mestring og bedret livskvalitet. Vår oppgave er å utøve nestekjærlighet og medmenneskelighet i ord og handling.