Blå Kors Ilaveien Bosenter

Blå Kors Ilaveien Bosenter ønsker å bidra til å minimere rusbruk. Det er et overordnet, langsiktig mål at beboerne slutter å ruse seg. For å bo i Ilaveien er det et krav om at beboeren ønsker endring.

Bidra til at beboerne får en bedret boevne/blir mest mulig selvstendig og tar mest mulig personlig ansvar. Dette gjelder også hjelp til selvhjelp i den enkelte leilighet.

Bidra til økt sosialisering og sysselsetting, slik at beboeren opplever å ha en mer sosialt verdsatt rolle. Blå Kors Ilaveien Bosenter er et sted for positive endringsprosesser.