Seiersborg Videregående skole Fredikstad
En jente som jobber med noe praktisk i en skolesituasjon.

Seiersborg videregående skole

Seiersborg videregående skole er en privat videregående skole som har et tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø. Skolen gir den samme utdanning som i den offentlige videregående skole og er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning.