Stiftelsen kirkens fengselsarbeid

Stiftelsen kirkens fengselsarbeid (forkortet KIFA), er en frittstående, selvstendig bevegelse i Den norske kirke. Stiftelsens formål startet med å oppsøke innsatte i norske fengsler, landsmenn fengslet i utlandet og holde kontakt etter løslatelse.

Blå Kors Norge er sekretariat for styret og henvendelser sendes til kifa@blakors.no

Kort fortalt om historien til Stiftelsen kirkens fengselsarbeid

Historien om Stiftelsen kirkens fengselsarbeid startet i 1994. Olav Glad hadde vært fengelsprest i Oslo fengsel i mange år og kjente fangene godt. Han fikk da en idé om oppfølging av løslatte fanger.

Stiftelsen forkortes til KIFA, noe av grunnen for forkortelsen er for at fanger skal slippe å høre ordet «fengsel» etter soning.

I mange år KIFA har fulgt opp norske fanger i Norge og utlandet, både under soningsforhold og etter løslatelse. På utenlandsbesøk har KIFA sett umenneskelige soningsforhold som ikke kan sammenlignes med fengsel i Norge.

Siden 1994 har det vært mange involverte i arbeidet til KIFA, blant annet har Justisdepartementet i mange år støttet KIFA med midler til å kunne utføre sitt arbeid.

KIFA har hjulpet vanskeligstilte mennesker til å bli sett, å få en link tilbake til Norge, og et slags nettverk etter løslatelse.

Nå jobber KIFA med å skaffe midler til fengelsarbeid for å dele ut tilskudd til aktører som har dette som en viktig del av sitt arbeid.

KIFA styremedlemmer

Landsstyret til Blå Kors Norge som oppnevner styremedlemmene i KIFA valgte i 2023 følgende styre:

  • Kjetil Haga – styreleder (Kirkeverge i Oslo)
  • Yury Zelentsov – styremedlem (leder Frelsesarmeens fengselsarbeid i Norge)
  • Jan Stellef Ronningen – styremedlem (operativ leder Sjømannskirken)
  • Gro Svennebye – styremedlem (adm dir Blå Kors arbeidskompetanse)
  • Ida Kristine Nass Wangen – styremedlem (veileder Blå Kors steg for steg Oslo)
  • Stig Soderstrom – varamedlem (nasjonal leder i Blå Kors steg for steg)
  • Janne Dale Hauger – varamedlem (rådgiver forebygging Blå Kors Norge)