Årsregnskap for Blå Kors Norge og Blå Kors konsern

Her finner du de godkjente årsregnskapene for Blå Kors Norge – som består av Blå Kors hovedkontor, eiendommene i Blå Kors Norge Eiendom og virksomhetene i Blå Kors Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet.

I tillegg finner du i samme dokument konsernregnskapet. Blå Kors konsern består av Blå Kors Norge og de fleste Blå Kors-virksomhetene innenfor Blå Kors Divisjon Behandling og Blå Kors Divisjon Opplæring. Lokale Blå Kors-foreninger/-stiftelser er ikke inkludert i konsernregnskapet.

Leter du etter årsmeldinger? Finn årsmeldinger her