Årsregnskap for Blå Kors Norge og Blå Kors konsern

Her finner du de godkjente årsregnskapene for Blå Kors Norge – som består av Blå Kors hovedkontor, eiendommen i Storgata 38 Oslo, samt tilbud knyttet til boligsosialt, gatenært og steg for steg i Blå Kors divisjon inkludering. Barnas stasjon, kompasset og spilleavhengighet i divisjon behandling er også inkludert.

I samme dokument finner du konsernregnskapet. Blå Kors konsern består av Blå Kors Norge og de fleste Blå Kors-virksomhetene innenfor Blå Kors divisjon behandling, Blå Kors divisjon opplæring og Blå Kors divisjon inkludering. Lokale Blå Kors-foreninger/-stiftelser er ikke inkludert i konsernregnskapet.

Leter du etter årsmeldinger som sier noe mer om tjenestene som leveres gjennom året? Finn årsmeldinger her