Blå Kors barnas stasjon etableres i Skien sentrum

Nasjonal leder Benita Christensen i Blå Kors barnas stasjon er glad for å få virksomhetsleder Rasha Al –Saadi med på laget.

– Blå Kors barnas stasjon vil styrke tilbudet til de mange barna i kommunen som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt og levekårsutfordringer, sier teamleder Karianne B Brorson i barneverntjenesten. 

Blå Kors barnas stasjon er et tilbud rettet mot barn i alderen 0-12 år som vokser opp i familier med mange samtidige utfordringer i hverdagen. Her får hver enkelt familie tilbud om aktiviteter og støtte som er tilpasset deres behov og mål.

Teamleder Karianne B. Brorson i barnevernstjenesten ønsker tilbudet velkommen.

– Det er behov for et tilbud til barn, unge og foreldre som ikke er tilknyttet barneverntjenesten, men som trenger ekstra støtte i hverdagen. Det at det er enkelt å komme i kontakt med Blå Kors barnas stasjon anses som positivt for foreldrene. I tillegg ser vi et behov for utlån av utstyr og klær, som stasjonen vil kunne tilby. 

Tjenesten skal også fungere som et supplerende tilbud til familier som allerede har kontakt med barnevernstjenesten, forteller hun. 

– Tilbudet inn mot denne målgruppen vil ha særlig fokus på målrettet aktivitetstilbud til barn, foreldre og familier, i tillegg til å kunne tilby et fellesskap for foreldre med kurs og opplæring i ulike foreldreoppgaver.

Åpner dørene våren 2023

Nylig ble Rasha Al –Saadi ansatt som virksomhetsleder for Blå Kors barnas stasjon i Skien.

–  Jeg gleder meg til å komme i gang. Det blir spennende å være med på å bygge noe nytt i kommunen som vil ha betydning for mange, sier hun.

Al –Saadi har bred erfaring fra arbeid med barn og unge og god kjennskap til Skien, blant annet gjennom sin forrige stilling som familieveileder i kommunen. 

– Jeg brenner for forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Og dette er et inkluderingstiltak som vil styrke foreldrenes kompetanse og samspill gjennom lavterskel veiledning, kurs og aktiviteter som gir barn og familier gode mestringsopplevelser. Det fine med Blå Kors barnas stasjon er at vi kan tilby mange ulike tjenester  på et sted, som gjør det lettere for familiene å få den hjelpen de trenger.

Nasjonal leder Benita Christensen i Blå Kors barnas stasjon er svært glad for å ha Al-Saadi på plass. 

– Jeg har stor tro på at hun med sin bakgrunn og gode kjennskap til Skien kommune vil bli en god leder for Blå Kors barnas stasjon Skien. 

Blå Kors barnas stasjon har som mål å åpne dørene våren 2023 i Fossumgata som ligger i Skien sentrum. Frem til da jobbes det med å gjøre klart lokalet for brukerne.

I tillegg jobbes det med å ansette to miljøterapeuter.

Senest oppdatert: 19. januar 2023

Var dette nyttig?